UPC - Ukončení smlouvy, reklamace vyúčtování

Do konce listopadu jsem doma využíval internetové připojení od společnosti UPC Česká republika, a.s. Jelikož jsem se přestěhoval do místa, kde je k dispozici optická síť, bylo logickým krokem ukončení smlouvy. Moje zkušenosti s výpovědí smlouvy a hlavně s následnými reklamacemi plateb popisuje tento článek.


UPC - Ukončení smlouvy, reklamace vyúčtování Štítky:  , reklamace, UPC,

    Do konce listopadu jsem doma využíval internetové připojení od společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále jen „UPC“). Jelikož jsem se přestěhoval do místa, kde je k dispozici optická síť, (mimochodem, za poloviční měsíční paušál), bylo logickým krokem ukončení smlouvy se společností UPC.
Pro úplnost ještě uvedu, že pravidelné měsíční platby za služby byly realizovány prostřednictvím SIPO, jednotlivé částky si Česká pošta strhávala z bezhotovostním inkasem z účtu vedeného u mBank.

Výpověd smlouvy

Dle bodu 8.4. Všeobecných podmínek UPC je výpovědní doba jeden měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena.
Jelikož ke stěhování mělo dojít ke konci listopadu, tak jsem koncem října podal výpověď.

Samotnou výpověď lze podat velmi jednoduše prostřednictvím webového formuláře na stránkách UPC. Žádné e-mailové potvrzení o přijetí výpovědi ovšem nečekejte. Pouze automatickou odpověď typu „přijali jsme požadavek, odpovíme co možná nejdřív“.

Potvrzení o přijetí výpovědi služeb UPC přišlo klasickou poštou na mou korespondenční adresu cca v druhé polovině listopadu. Obsahem dopisu bylo mimo jiné i poučení o povinnosti vrátit do 5 dnů po ukončení smlouvy kabelový modem a adresa kam je nutno modem zaslat (servisní středisko UPC ). V textu potvrzení byla i informace o ukončení účtování.
„… dojde k odpojení požadovaných služeb ke dni 30.11.2009. K tomuto dni bude zároveň ukončeno účtování požadovaných služeb.“.

30.11. jsem jako poslední krabici při stěhování sbalil kabelový modem a 3.12. jej odeslal na adresu uvedenou v dopise.
Tento postup lze považovat za standardní, žádné problémy, zdržování apod. Prostě dalo by se říci vše k oboustranné spokojenosti.

Reklamace

Jenže 2.prosince mi k mému překvapení přišlo vyúčtování služeb UPC na další zúčtovací období (od 23.11.2009 do 22.12. 2009). Jelikož k ukončení smlouvy i k odebírání služeb došlo k 30.11. tak jsem obratem odeslal reklamaci.


[2.12.2009, 20:48]
[Od: P.K.]
[Pro: UPC – přes web formulář]

Věc: REKLAMACE SFP_xxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_0000

Dobrý den, dnes jsem obdržel fakturu/vyúčtování za služby č.xxxxxxxxx (
SFP_091202_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_0000.pdf) za období 23.11.2009-22.12.2009 na částku 490,- Kč.

Vzhledem k faktu, ze od 30.11.2009 již nejsem odběratelem žádných služeb UPC (na základě mého požadavku, Vámi písemně potvrzeného) NESOUHLASÍM S VÝŠÍ FAKTUROVANE ČÁSTKY.
Prosím o stornování této faktury a vystavení nové, na správné období (23.11.2009-30.11.2009)

Poznámka: Z přepisů všech komunikací uváděných v článku byly z důvodu zkrácení a relevance k tématu odstraněny obvyklé zdvořilostní formulace, hlavičky, poučení o způsobu odpovědi na maily (formulářem na webu UPC) a dále moje úvodní věta, která byla ve všech mailech stejná : „Věc: REKLAMACE SFP_xxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_0000“. Rovněž jsem ze zdvořilosti zkrátil jména příjmení operátorů klientského centra UPC na jejich iniciály

Odpověď dorazila mailem, během druhého dne odpoledne :


[3.12.2009, 15:48]
[Od: UPC - M.T.]
[Pro: P.K.]

Tímto Vám potvrzujeme, že k odpojení našich služeb došlo ke dni 1. 12. 2009. K tomuto datu bylo ukončeno i účtování poplatků za tyto služby.

Vzhledem k časovému předstihu generování vyúčtování došlo k odeslání vyúčtování i na další účtovací období, za což se Vám omlouváme.

Dosud Vám byly poplatky účtovány od 23. dne předchozího měsíce do 22. dne v aktuálním měsíci. Toto účtovací období bylo změněno na účtování od 1. do posledního dne v aktuálním měsíci. Tato změna byla nutná z důvodu ukončení účtování předepsaných poplatků prostřednictvím SIPO.

Tímto si Vás dovolujeme požádat o úhradu poplatku ve výši 131,- Kč, za
období 23. 11. 2009 - 30. 11. 2009, na náš bankovní účet č. 3983815/0300 pod variabilním symbolem xxxxxxxx nebo samostatně zaslanou poštovní poukázkou.


Za povšimnutí stojí několik informací obsažených v mailu.
 1. druhý odstavec: „Vzhledem k časovému předstihu generování vyúčtování…“.
 2. třetí odstavec : „Toto účtovací období bylo změněno na účtování od 1. do posledního dne v aktuálním měsíci …“.
 3. součástí třetího odstavce je i zásadní informace pro další skutečnosti které následovaly (viz níže v textu) : „…změna byla nutná z důvodu ukončení účtování předepsaných poplatků prostřednictvím SIPO

Z těchto informací mimo jiné vyplývá několik otázek: Jak může někdo generovat vyúčtování s předstihem? To nemají v IS poznámku o ukončení smlouvy?

No, jak praví klasik „Tento způsob účtování zdá se být poněkud nešťastným“. Nicméně výše doúčtování tak nějak odpovídá, způsob jakým poplatek uhradit uveden je, včetně platebních dispozic. Takže jsem doplatek zaplatil převodem na účet a celou věc považoval za vyřízenou....

… vyřízenou až do 9.12. kdy jsem zběžnou kontrolou bankovního výpisu zjistil, že prostřednictvím SIPO si společnost UPC inkasovala částku dle vyúčtování , tedy za období 23.11.2009-22.12.2009. Obratem jsem poslal další reklamaci


[9.12.2009, 17:46]
[Od: P.K.]
[Pro: UPC – přes web formulář]

Dobrý den, dne 2.12.2009 jsem posílal reklamaci výše zmiňované faktury (viz mail níže).

Tato reklamace byla dle Vašeho mailu ze dne 3.12.2009 přijata a dle Vašeho vyřízena (viz mail 2). Dle pokynů v tomto mailu jsem na Vaše číslu účtu (viz mail 2) 4.12. zaslal bankovním převodem částku 131,- Kč.

Nicméně, dle mého bankovního výpisu, jste si prostřednictvím SIPO dne 9.12. neoprávněně inkasovali 490,- Kč za výše zmiňovanou fakturu. (09-12-2009: INKASO / SIPO Česká pošta s.p. 000000-0156080780/0300 SIPO: xxxxxxxxxx KS:0000 VS: 0 SS: 0)

Žádám tímto o okamžité vrácení Vámi neoprávněně inkasované částky 490,- Kč na můj účet č. xxxxxxxxxxx/xxxx.

... texty e-mailů z 2. A 3.12.


Odpověď dorazila opět do druhého dne


[10.12.2009, 12:06]
[Od: UPC - M.C.]
[Pro: P.K.]

Velice se omlouváme za nesrovnalosti týkající se plateb. Dle plateb byl poslán předpis na celý měsíc prosinec 2009. Přeplatek, který vznikne úhradou této platby Vám zašleme zpět. Prosíme Vás o informaci jakým způsobem máme poté přeplatek zaslat. zda poštovní poukázkou nebo na účet.


Po přečtení mailu mne napadlo něco o ignorantech, ale pak jsem si řekl, že v klientském centru UPC pracují taky jen lidé a informaci o čísle účtu mohl operátor přehlédnout. Odeslání čísla účtu je otázkou minuty tak proč se nad tím pozastavovat …


[10.12.2009, 20:48]
[Od: P.K.]
[Pro: UPC – přes web formulář]

Žádám tímto o vrácení Vámi neoprávněně inkasované částky 490,- Kč na můj účet č. xxxxxxxxxxx/xxxx.
Zbytek info viz předchozí komunikace na toto téma

Následovala překvapivá odpověď


[11.12.2009, 15:24]
[Od: UPC - A.K.]
[Pro: P.K.]

Tímto potvrzujeme, že přeplatek je možné vrátit až poté co bude naší společnosti vráceno zapůjčené zařízení.

Až bude zapůjčené zařízení odepsáno z Vašeho klientského účtu, bude přeplatek odeslán na Váš bankovní účet.


Cože? Poště snad nemůže trvat doručení balíku týden …. vždyť přece „Dnes podáte, zítra dodáme“ … Ještě že poště funguje alespoň služba online sledování balíků … No jasně. Dodáno za 4 dny, včetně soboty a neděle, tedy 7.12.
Hold v UPC nebo u jejich servisních organizací asi nefungují standardní procesy automaticky, ale vše zapisují ručně. Pokud ovšem není pracovník na dovolené.
Raději jsem tedy pro úplnost poslal informaci o dodání modemu osobně.


[12.12.2009, 18:37]
[Od: P.K.]
[Pro: UPC – přes web formulář]

Zařízeni bylo dodáno firmě LICA dne 07.12.2009 viz Track&Trace České pošty.

Informace o zásilce BX0333477564X:
Zásilka podána dne 03.12.2009 na poště 13005 - Praha 35.
Zásilka přepravována k dodací poště.
Zásilka připravována na dodací poště 28802 - Nymburk 2 k doručení.
Zásilka doručována dne 07.12.2009 poštou 28802 - Nymburk 2.
Zásilka dodána dne 07.12.2009 poštou 28802 - Nymburk 2.


Reakce opět do druhého dne, což je s podivem, byla neděle. Nicméně její obsah mne trochu zvedl ze židle.


[13.12.2009, 12:10]
[Od: UPC - S.L.]
[Pro: P.K.]

Rádi bychom Vás informovali, že na Vašem klientském účtu neevidujeme přeplatek. K odpojení služeb došlo k 01/12/02009. Propůjčené přijímací zařízení bylo již vráceno v pořádku a odebráno z Vašeho klientského účtu. Poslední evidovanou platbu máme z 11/11/2009 a to je za účtovací období od 23. 10. 2009 do 22. 11. 2009. Vzhledem k ukončení smlouvy je automaticky změněn způsob úhrady ze SIPO na složenku. Touto změnou vznikl nedoplatek na Vašem klientském účtu ve výši 131,-Kč za období od 23. 11. 2009 do 30. 11. 2009., který uhraďte na číslo bankovního účtu 3983815/0300, pod var. symbolem yyyyyyyy.


Nejenže podle tohoto mailu o částce inkasované přes SIPO na UPC nic neví, není tam ani doplatek placený bankovním převodem. Jedinou pozitivní zprávou je to, že modem už je odepsaný – alespoň něco funguje.

Když si tento mail čtu s odstupem času, tak je vlastně dobře, že byl formulován právě tak, že zde byla informace o nedoplatku. Kdyby zde nezazněla, tak si dovedu představit další a další maily na téma „Nedoplatek jsem zaplatil 4.12.“. Takhle bylo možno vše vyřešit dříve, než UPC provedlo zápočet SIPO vs. nedoplatek.

V tuto chvíli jsem požádal o pomoc moji přítelkyni, aby do celé věci vnesla nový názor a podívala se na to relativně nezaujatým pohledem. Výsledek byl takový, že v pondělí dopoledne vzala telefon, obrnila se trpělivostí a zavolala na infolinku UPC. Obsah telefonátu lze shrnout asi takto :
 • Platba ze 4.12. dorazila, ale měla špatný variabilní symbol, takže se přiřadila jinam. Jé kolega se v mailu spletl, pardon. Abychom to mohli dobře přiřadit, musíte nám poslat požadavek mailem spolu s původním mailem, ve kterém Vám kolega napsal špatně variabilní symbol.
 • SIPO ? no to dělá druhé oddělení. O tom my nic nevíme. V systému to není. Pošlete výpis z účtu v příloze něco s tím uděláme.
 • Formulářem na www nejde poslat přílohy tak to pošlete na mail info@upc.cz

Na základě těchto informací jsem UPC odeslal následující e-mail. Jelikož se celá věc táhla už dva týdny, tak jsem si neodpustil nakonec mailu přidat trochu ostřejší větu.


[15.12.2009, 14:21]
[Od: P.K.]
[Pro: UPC – mailem na info@upc.cz – tento mail sdělila paní v telefonu]

Dobrý den, na základě telefonického rozhovoru s paní Š. ze dne 14.12.2009 Vám zasílám popis problémů a dohodnuté přílohy:

1. Ke dni 30.11.2009 došlo k ukončení smlouvy č. 12345678. Na základě Vašeho emailu ze dne 3.12.2009 (příloha) jsem Vám zaslal platbu z bankovního účtu č. xxxxxxxxxxx/xxxx ve výši 131,-Kč s variabilním symbolem xxxxxxxx - tak jak v mailu požadoval pan M.T.
Dle sdělení paní Šubrtové je tato platba chybně přiřazena jiné smlouvě. Žádám tedy o její správné přiřazení ke smlouvě yyyyyyyy - tak, aby již na mém klientském účtu nebyl evidován žádný nedoplatek.
2. Dne 9.12.2009 jste si za použití SIPA č. xxxxxxxxxx stáhli platbu na bdobí 12/09 ve výši 490Kč - tedy jako by smlouva 12345678 byla stále platná - nicméně poskytování plnění již bylo k 30.11.2009 ukončeno!
Žádám tedy již PO TŘETÍ o vrácení této neoprávněně inkasované částky zpět na můj účet č. xxxxxxxxxxx/xxxx.
Přikládám jako důkaz bankovní výpis (příloha) - a očekávám, že okamžitě tuto platbu ve svém systému plateb najdete a bezodkladně vrátíte.
Pokud hodláte nadále tvrdit, že jste tuto platbu neinkasovali, jsem rád, že na vymáhání podobného bezdůvodného obohacení existují právní nástroje.


Odpověď tentokrát dorazila do dvou dnů. Částečně pozitivní, nicméně o jedné z částek v UPC stále nic nevěděli.


[17.12.2009, 8:52]
[Od: UPC - J.V.]
[Pro: P.K.]

Dovolujeme si Vás informovat, že platba 131,- Kč byla dohledána a bude připsána na Váš klientský účet.

Dále si Vás dovolujeme informovat, platbu 490,- Kč zde neevidujeme. Jakmile bude platba 131,- Kč přiřazena na Váš klientský účet vyrovnán.


SIPO

V tomto okamžiku mne napadlo, že chyba nemusí být zrovna na straně UPC. Jednu z plateb do dvou dnů od urgence dohledali, takže zas tak velký chlív tam nemají. V celém platebním řetězci navíc figuruje ještě Česká pošta. Takže jsem otevřel mail, ve kterém mi Česká pošta poslala rozpis plateb SIPO a zavolal na infolinku. Po klasickém pětiminutovém čekání a jednom následném přepojení mi pracovnice České pošty potvrdila, že částka z mého účtu byla na účet České pošty připsána 14.12. a následně odeslána na účet UPC dne 16.12.
Trochu nepochopitelné … platba z mého účtu byla odepsána 9.12., na účet pošty byla připsána 14.12. Kde byly peníze těch 5 dní?
Doba převodu mezi bankami se sice řídí zákonem o platebním styku (§109 Zákona č.284/2009, o platebním styku) a má být max. 2 pracovní dny. Toto ovšem asi některé peněžní instituce odmítají respektovat. A proč vůbec pošta peníze syslí další dva dny?
Na základě této skutečnosti jsem 17.12.2009 odeslal dotaz na obě zúčastněné finanční instituce, tady Českou poštu i mBank. Vyjádření obou institucí si můžete přečíst v některém z dalších článků blogu. »

No nic, hlavně že se peníze neztratily a byla identifikována nejpravděpodobnější příčina nedorozumění ohledně SIPO. To ovšem nic nemění na tom, že inkaso nemělo vůbec proběhnout. Takže zbývalo jen požádat o převedení zpátky na můj účet. Po předchozí zkušenosti s dobami převodu mezi bankami, jsem chtěl s odesláním jeden den počkat.
K mému překvapení jsem ale ještě tentýž den odpoledne obdržel další e-mail od UPC.


[17.12.2009, 14:18]
[Od: UPC - I.S.]
[Pro: P.K.]

Touto cestou bychom Vás chtěli informovat, že Vámi uhrazená platba ve výši 490,-Kč byla již připsána na Váš klientský účet a částka ve výši 131,-Kč je již také evidována na Vašem klientském účtu.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti Vám bude vzniklý přeplatek vrácen v nejkratším možném termínu na Vámi uvedený bankovní účet.


Tak a je to. Po 15 dnech, 11 mailech a 2 telefonátech se situace vyjasnila, veškeré platby byly dohledány, reklamace uznána, příslib že mi peníze budou vráceny jsem obdržel. Podle bodu 6.12. Všeobecných podmínek má nyní UPC na vrácení přeplatku max. 60 (šedesát) dnů. Tak uvidím, kdy nakonec peníze dorazí.

Závěr

Na základě dříve popsané komunikace si dovoluji shrnout a definovat tyto poznatky o fungování „Účtárny“ a Klientského centra UPC a České pošty.
 • Faktury za služby UPC jsou generovány s předstihem, tedy před zahájením dalšího zúčtovacího období. A to i přes to, že smlouva byla již vypovězena a zúčtovací období se změnilo.
 • Inkasa plateb prostřednictvím SIPO probíhají i přesto, že podle jejich systému již není způsob platby nastaven na SIPO.
 • Každý požadavek řeší jiný operátor. Někteří operátoři klientského centra však nejspíš nečtou Vaši předchozí komunikaci.
 • Převod peněz z Vašeho bankovního účtu na klientský účet UPC trvá v případě využívání SIPO déle než týden !!! - Převod peněz z mBank na účty České pošty trvá 3 pracovní dny, pokud je mezitím víkend tak celkem dnů 5. Další 2 pracovní dny pošta tyto peníze syslí na svém účtu. Plus den až dva na převod mezi poštou a UPC.
Napadá mne otázka, jak asi by celá věc probíhala, kdybych po obdržení vyúčtování ani po inkasu přes SIPO nereagoval a celou věc nechal žít svým vlastním životem, prostě lidově řečeno „vyhnít“. Pokud máte tuto zkušenost, tak uvítám Vaše zkušenosti.
Osobně však zastávám názor, že když má nějaká společnost nastaveny procesy tak, že poškozuje zákazníky (i ty bývalé), např. neoprávněnými inkasy peněz, tak se má člověk ozvat a takovéto jednání reklamovat. Tyto společnosti totiž už i tak dost hřeší na to, že slušný člověk raději ustoupí než aby trval na svých právech. Když se tedy alespoň někdo ozve, tak vidí že tomu tak není. Ty korektnější pak mají zpětnou vazbu a podnět ke svému vlastnímu zdokonalování interních procesů.

Rady na konec

Pokud se rozhodnete ukončit smlouvu s UPC, připravte se na to vhodnými preventivními opatřeními. V opačném případě se obrňte trpělivostí a vězte, že ne vše v UPC a hlavně u České pošty funguje logicky a dle zákona. A taky si uvědomte, že operátoři klientského centra UPC jsou taky jen lidé, kteří do UPC chodí do práce (sebekriticky uznávám, že jsem na toto možná někdy zapomněl). Na závěr si dovolím několik rad, které vyplynuly z mé osobní zkušenosti:
 • Pokud platíte za služby UPC prostřednictvím SIPO, zrušte SIPO současně s odesláním žádosti o zrušení služeb UPC, tedy minimálně měsíc předem.
 • Pokud cokoliv platíte, zkontrolujte si pod jakým variabilním symbolem platbu odesíláte a to i přesto, že Vám z klientského centra píšou něco jiného.
 • Při komunikaci přes webový formulář UPC k Vašemu požadavku raději zkopírujte předchozí komunikaci, snad si ji nezodpovědný operátor přečte.


Budu rád, když pomocí komentářů pod článkem vyjádříte své názory či zkušenosti se společností UPC , resp. jejich postupy při reklamacích.
;  
Vaše názory a komentáře: 77 ;  Zobrazeno: 187659 x ;  Hodnoceno: 155 x ;  Hodnocení článku : Hodnocení článku:96.6%

Hodnocení článku: 1 2 3 4 5

Vaše názory a komentáře (77)
Standa
#302: 14.12.2018 ; 12:49:51
Ahoj... Mě by zajímalo zda se musí poslat výpověd poštou nebo stačí mailem ? Díky.
 
Dita Bartůšková
#301: 05.09.2018 ; 09:45:23
Dobrý den, pane Klosko,

díky za skvělý příspěvek. Bohužel jsem si jej měla přečíst v půlce července, kdy jsem se rozhodla ukončit službu u UPC. Je vidět, že i po 9 letech po Vaší zkušenosti se praktiky příliš nemění - generování vyúčtování předčasně, nejasné pohledávky za minulé období (ačkoli vše včas placeno přes SIPO), stržené platby po ukončení odebírání služeb, přeúčtování zcela zmatené (označení zúčtovacích období, konkretizace plateb), u mě navíc komplikováno dorovnáním (čti: navýšením) plateb za nedočerpání věrnostního období).

Jinak sdílím Váš názor, že je třeba se ozývat a vyjadřovat nespokojenost, reklamovat apod., "aby věděli", nicméně to, že se nic nemění, je tristní. Navíc podle všeobecných podmínek UPC oni požadují uhrazení faktury do data splatnosti navzdory tomu, že s ní nesouhlasíte. A reklamovat až potom. Což je šílený, když uvážím, že třeba teď mi byla vystavena faktura 1.9., mailem mi přišla až dnes, tj. 5.9., splatnost je 17.9. Protože s fakturou nesouhlasím, píšu hned přes kontaktní formulář (což je mmch taky slušnej vopruz od UPC vůči klientům), přikládám obě sporné faktury. Tak nevím, proč by nemohli do data splatnosti vyřídit opravnou fakturu a tuto stornovat, aby nikdo nic nemusel reklamovat. Ale chápu, že je fajn dostat na účet neoprávněné peníze navíc a moci s nimi disponovat v zákonné lhůtě na vyřízení reklamace :-(. Ach jo. S pozdravem a přáním úspěšného ukončení smlouvy všem podobně "postiženým" Dita Bartůšková
 
Vladimír Nejezchleb
#300: 03.09.2018 ; 16:32:33
Mám důkazy, že UPC po mně vyžadovala pokutu neoprávněně. Uznalo to i UPC. Ovšem až poté, co předalo mé osobní údaje vymáhací firmě. Poslal jsem podání na Úřad na ochranu osobních údajů. No, a zde uznali moji stížnost za oprávněnou a sdělili mi, že případ budou řešit. Ono na tom GDPR snad přece jenom něco kladného pro obyčejného člověka bude.
 
Lenka
#298: 23.06.2017 ; 23:25:17
U UPC jsem byla od samého začátku kdy je ještě UPC jmenovalo Mistral a poté Chello. V těchto začátcích byl jeste modem ve vlastnictvi účastníka za poplatek 2000,- Kc s tim, že po vypovězení služby a vrácení oného modemu nám bude částka vrácena. Ale nestalo se. V roce 2008 jsem ukončila smlouvu s převodem na jiného účastnika a za řádně vrácený modem jsem nic zpět nedostala. V průběhu dalších let jsem se pokoušela modem reklamovat. Většínou jsem dostávala odpovědi typu: " Ano víme o tom, musíte nám poslat žádost s ověřeným podpisem a číslo účtu, na který Vám máme přeplatek poslat." Na složenku nereagovali a já jsem žádny účet neměla a tak jsem to nechávala postupně asi vyhnít. Ale doba pokročila, teď už účet mám, tak se možná dočkám, že po 9ti letech mně za modem vrátí vysněné peníze :-) Kdyby toto bylo obráceně, platila bych jim penále, a i kdyby toto penále dělalo jen 1% ročně bylo by to 2160,-Kč navíc.
 
Jarda
#294: 19.01.2017 ; 16:32:25
Chci ukončit UPC, mám lepšího poskytovatele netu. Jak to čtu, tak to bude něco na moje nervy! Ale díky za napsané zkušenosti.
 
RENÉ KRAUS
#265: 06.12.2014 ; 16:49:20
Dobrý den všem,kteří mají co do činění se spol. UPC,po přečtení prvního článku pisatele který popisuje zkušenosti z odhlášením těchto služeb......musím říct že podobné problémy jsme prožili také-a jednalo se připravované vypovězení služeb-vlivem nárustu ceny-řekli jsme si že přejdem ke konkurenci s podobnou nabídkou za mnohem nižší cenu,po mnoha vyplnění formuláře a vypisování čísel a jiných nesmysl.informací-zdlouhavé-zvlášt v dnešní době-kdy má jít vše ráz na ráz,tak pak tedy za přislíbení dalších kanálú a zrychlení internetu jsme si to rozmysleli a nechali vše běžet,pak ale přišla nabídka na HBO,HBO2,COMEDY -NA 2 MĚSÍCE ZDARMA....sohlasili jsme a po uplynuté době jsme se divili že dotyčné stanice fungují dál...čas běžel a pak přišla faktura na sipo a mi se nestačili divit--opět stejné dopisování a vypl.formulářů-i jsme opět vyhrožovali výpovědí atd.cena totiž vzrostla z obvyklých asi 600kč-na závratných 1200kč..po několikátém telefonátu a uplynutí dalšího měsíce-opět strhnuto 1200-nám konečně zdelili že tato nabídka sice platí na 2 měsíce zdarma-avšak po uplynutí této doby si musíme sami požádat o vypnutí této služby-tak to nás dostalo do kolen a do varu.....je toto vůbec možné? Než jsme se zotavili z šoku a naprosto neférovému přístupu uplynul nějaký čas,pak ale proběhla nová akce-formou letáků ve shcránce-a i v televizních reklamách a to....na balíček pro nové zákazníky-intrnet+kab.tel.s určitým počtem kanálú-odpovídal našemu balíčku --za zvýhodněnou cenu..napadlo mě tedy proč nový zákazníci mají mít větší výhody než já stávající zákazník-přišlo mě to jako diskriminace opět jsem začal útrpnou konverzaci s formuláři a poukazoval na zneýhodnování stávajících zákazníků-opět jsem tedy jim zdělil že uvažuji o zrušení služeb a přechodu ke konkurenci-bylo mi tedy nabídnuto stejná cena jako noví zákazník,cena se tedy ustálila na 680 korunách,tak jsme opět nechali běžet čas-a vypadalo to že se to konečně vyřešilo-pak ale přišla nová nabídka-zrychlení internetu-před tím totiž byl 40,pak udělali jako standart 60-a ta nabídka zněla na prof.internet 100mb/s...a to za pohých 6 kč za měsíc-tedy velmi nepatrný nárúst-sohlasil jsem,za 14 dní přišlo mailem- že od nového roku v rámci zlepšení a zkvalitnění služeb na trhu se cena bude zvyšovat o 4-5 procent....co na to už člověk má říct? Opět člověk přemýšlí zdali nepřejít ke konkurenci-jsme znechuceni tímto stylem podnikání-prostě jak popisuje pisatel ..je to zneužívání dominantního vlastníka kabel.rozvodů po ČR. Při pohledu na naše prohnilé zákony a kulturu podnikání jsem ale skeptik a nevím co od nové společnosti čekat a jak se říká když ptáčka lapají .......je to hnus...děkuji všem co si múj článek přečetli a snad trochu poučili
 
Petr Piskač
#262: 19.11.2014 ; 19:53:39
Je to hrozné já jsem teprve na zašátku odhlašovací ceremonie ale první zkušenosti jsou velmi podobné Děkuji tímto věem zA jejich zkušenosti, poučím se a ve svém okolí ppovedu aktivní kampaň proti této ohyzdné firmě. Dělejte taky tak,, napíši znovu až se ni podaří se vymanit z jejich spárů- PP
 
Javorková Renata
#261: 06.11.2014 ; 14:36:51
Dobrý den. Každým rokem jsem vypisovala formulář od UPC o ukončení smlouvy a základě jej, mi vždy zavolali a snažili se domluvit o prodloužení a popřípadě nechat cenu původní. Byla jsem vždy zatím spokojená. Nemusela jsem nic podávat písemně. Vždy vše proběhlo telefonický bez potíží. V loni jsem si od nich odkoupila modem TECHNICOLOLOR TC7200 ED3.0. a dne 12. 11. 2013 mi ho technik nainstaloval. Tento rok bych chtěla postupovat stejně, ale teď nevím, jaké datum výpovědi bych měla napsat, když internet ke dni 13. 1. 2009 a modem ED3.0. a dne 12. 11. 2013 a jestli to mohu napsat společně nebo musím každý produkt zvlášť. Předem děkuji za Vaše odpovědi.
 
krizova evzenie
#256: 24.06.2014 ; 14:19:09
zadam timto o zaslani mesicnich splátek,ktere chco posilat trvalym prikazem.o castku o kterou mne zadate nevim za jake je to obdobi,POTREBUJI PROTO RADNE VYROZUMNENI,NEVIM JAJE BUDOU PRAVIDELNE SSPLATKY,NEMOHU POSILAT PENIZE POKUD NEVIM ZA JAKE JE VO OBDOBI.
 
Jaroslava Šimonová
#251: 31.03.2014 ; 19:21:49
Rádi bychom ukončili uživání vašeho telefonu, z důvodů , že vaše služby nevyužíváme.prosím sdělte nám , jaký postup pro zrušení máme zvolit a k jakému datu uskutečnit vypovězení. Děkujeme Šimonoví. Telefoní kontakt 723 605 722
 
Anežka Jíchová
#250: 09.01.2014 ; 13:15:41
Jsem velice moc zklamaná s Vašim vyúčtování za poslední měsíc zdražily internet o 69 korun ,ani jste mě o tom informovali a napsali ,že jste zvýšili rychlost .Vaše chování ke spotřebitelům je nehorázní ,když jsem chtěla odejít tak jste mě slibovali internet a televizi za 250 korun .Paní která semnou mluvila se mě omlouvala za chování předešlé reklamace a vy mě teď ještě k mému důchodu pošlete vyúčtování za 255 Kc.Já Vám Ty peníze pošlu ,ale už s Vámi nic nechci mít a nikomu bych Vás nedoporučila.
 
Miroslav Vašíček
#248: 13.12.2013 ; 09:28:17
Dobrý den. Odhlašuji služby kabelové televize ke dni 1.2.2014 č. smlouvy 4617247
 
Eva
#235: 18.04.2013 ; 12:50:14
Je neuvěřitelné, co si UPC dovoluje ke svým klientům, podala jsem , výpověď, z UPS mi volali, že výpověď je v pořádu, že pošlou dopis, ve kterém se dozvím, kam odeslat přístroje. Druhý měsíc si strhli poplatekk za další měsíc předem, dopis žádný dodnes nepřišel a dokonce mi tvrdí na UPC, že nemám u nich žádnou výpověď, jsem zvědavá, jak tento spor bude pokračovat. Co si všechno musíme nechat líbit, nejlepší na tom je, že se v životě nemůžete osobně s nikým setkat a vyřídit reklamaci, peklo!
 
karel švehla
#234: 14.02.2013 ; 11:57:48
podle sdělění Vašeho zástupce mám u Vás jakýsi přeplatek 98,-Kč,Mám prý o přepletek zažádat,tak tímto činím
 
Verča
#232: 15.01.2013 ; 10:11:19
Nikdy jsem neměla s UPC problém, dokud jsem neřekla, že chci ukončit s nimi služby za internet z důvodu přestěhování. Žádala jsem o ukončení již v listopadu a stále mi nedkázali ukončit smlouvu. Pořád jen platím na bývalé adrese něco, co nevyužívám, volám na operátory, pořád mi sdělují, že jim má výpověď nedošla apod. Zvažuji že to celé dám k právníkovi a do televize. Tuto zkušenost nemám poue já, ale spousta lidí, co od nich chtěli odejít. Nebudu přeci platit, že dělají naschvály, jen co řekne člověk konec. Zvažuji ukončení již z druhé adresy, kam jsme se přestěhovali. UPC už nikdy!!!!!!!!!!!!!!!!
 
alena komarkova
#231: 21.12.2012 ; 12:24:49
žádám o zrušení kabelové televize z důvodu finančních problémů. Děkuji za pochopení. Alena Komarková číslo smlouvy:4351737
 
GA.G
#219: 16.04.2012 ; 21:16:32
Dobrý den,dočítám se na internetu, že nehorázné jednání společnosti UPC se zákazníky je běžnou záležitostí.

Mám s nimi osobní zkušenost takovou, že teď, když vidím nebo slyším jejich název, začnu být silně nervozní, sprostá, nevrlá až agresivní.. A to jsem obyčejně slušný a klidný člověk.

Můj problém začal tím, že jsem se přestěhovala. Chtěla jsem z tohoto důvodu s nimi vypovědět smlouvu o poskytování internetu ještě před tím, než ke stěhování došlo. Odeslala jsem příslušný formulář a poté jsem byla kontaktována jejich operátorem, který chtěl vědět z jakého důvodu smlouvu vypovídám atd. Sdělili mi, že na adrese, kam se stěhuji, je jejich přípojka a že mi službu převedou hned, jak se přestěhuji. Na toto jsem přistoupila. Po přestěhování jsem si domluvila termín návštěvy technika. Ten na místě zjistil, že přípojka v domě není a nejbližší je o 2 domy dál, takže připojení není možné. Tudíž jsme byli bez internetu. Když jsme si zřídili alternativu po cca 2 měsících, zjistila jsem, že mi od nich přišly 2 elektronické faktury na službu, kterou mi od 23.8.2011 neposkytovali. Peníze si inkasovali sami prostřednictvím SIPO, které ještě chodilo na starou adresu.

Snažila jsem se problém vysvětlit prostřednictvím kontaktního formuláře na internetu, na to mi bylo stručně sděleno, že služba byla převedena k datu 23.8.2011 na novou adresu. Volala jsem tedy na klientský servis, tam mi slečna sdělila, že situaci prověří a ozve se zpět.. Čekala jsem do druhého dne, pak jsem volala znovu. Jiná slečna si nechala vše dopodrobna vysvětlit a pak mi sdělila, že u nich je vše v pořádku, že tam mají napsáno, že služba byla převedena a že pokud mám nějaký problém, mám jim to sdělit písemně v dopise. To jsem tedy učinila. Napsala jsem dopis, ve kterém jsem vše vysvětlila a výslovně jsem zažádala o navrácení neoprávněně inkasovaných peněz ve výši 744,-Kč. Následovala jejich odpověď, ve které se mi omlouvají a slibují navrátit peníze ve lhůtě 60 dní po zažádání, resp. vrácení zapůjčeného zařízení (modemu). Modem jsem vrátila v prosinci 2011. Ve lhůtě 60 dní peníze nepřišly. Volala jsem v únoru 2012 tedy znovu na klientský servis. Tam mi bylo sděleno, že evidují přeplatek, ale že ho ještě nevrátili z toho důvodu, že jsem si o něj ještě nepožádala..(tento telefonní hovor mě stál cca 80,- Kč) Znovu jsem tedy požádala o vrácení mých peněz, které byly jejich omylem inkasovány z mého účtu. Peníze opět nepřišly. Následovalo další kontaktování klientského centra a k mému zděšení proběhl ten samý hovor jako v únoru. Bylo mi sděleno, že jsem si ještě nepožádala o navrácení přeplatku.. Napsala jsem tedy dopis, ve kterém jsem znovu celou situaci popsala od samého začátku s tím, že jsem si už 3x zažádala o vrácení a i přes to začínám mít pocit marnosti. Bylo mi odepsáno, že navrácení přeplatku je dle všeobecných podmínek možné po zažádání si o něj a to ve lhůtě 60 dní. Že byl důkladně prověřen celý můj účet a že jsem si o přeplatek zažádala až v dubnu 2012.

Po tomhle už vážně nevím, jestli to nedělají schválně. Jestli si ze mě nedělají legraci....

Takže shrnuto - mají moje peníze od srpna - září roku 2011. Je duben 2012, já jsem si 3x požádala o svoje peníze, které mi ukradli a ještě je nemám zpátky. Mezi tím jsem s nimi utratila cca 200,- za hovory a poštovné.

Co mám dělat? Je to něco neskutečného, že se takhle chovají a prochází jim to.

P.S.: To, že po tomhle všem nebo něčem podobném vrátí o korunu míň, to není neobvyklé. Už jsem tento případ také několikrát četla v různých diskuzích. Asi si takhle ještě přivydělávají. :-)
 
Pavel Zátopek
#218: 11.04.2012 ; 11:02:10
Mám také krásný zážitek s UPC. Dostal jsem nápad si telefonicky objednat novou službu Kombi Komfort ( 80 prg. 60Mb ), + C-modul a modem. Domluvili jsme den a interval od 8 do 12, kdy měl technik přijít.

10 minut před koncem intervalu mi volali, že nemají C-Moduly, a že technik nepřijde !!! Stornoval jsem objednávku. Jaké bylo překvapení, když přestala fungovat dosavadní nabídka programů, jelikož někdo zapnul již nabídku novou ... 4 dny trvalo, než se po dvou telefonátech vrátilo k původní nabídce. Další překvapení mě čekalo na konci měsíce, kdy přišla faktura na nedodané služby !!! Na dotaz, kdy to bude vyřešeno, jsem dostal odpověď, že na to mají 30 dní, z čehož plyne, že to budu muset zaplatit ( jinak možnost exekuce, i když neoprávněné ), potom mi to budou asi nějak vracet. Na dotaz, kde mají formulář na ukončení smlouvy mi bylo zděleno,že formulář nemají ????

Je to arogantní firmy a nehodlám jí dál podporovat a ostatním radím to samé !!!
 
Sucha Marie
#217: 11.04.2012 ; 10:26:44
v.s.45933031 Obdržela jsem upomínku na částku 781 Kč.částka byla

uhrazena 4.4.2012,jiná vyúčtování jsem neobdržela.

s pozdravem Suchá Marie
 
n
#216: 30.03.2012 ; 09:10:39
Zasnu nad debilitou lidi, co sem vkladaji sve osobni udaje a zadosti o zmenu sluzeb u UPC, jako by toto byla oficialni stranka UPC. UPC - zasadni kamen urazu je ten, ze lide nectou poradne svoji smlouvu - UPC ma ve smlouve, ze Vseobecne obchodni podminky plati ty, ktere jsou aktualne platne, tzn. ty, ktere jsou vystavene na jejich webovych strankach. Jejich aktualizace probihaji nepravidelne a uzivatel sluzeb UPC je povinen si je cist, pokud s nove zverejnenymi nesouhlasi - "pisemne do 14dnu se muze ohradit vypovezenim sluzeb", pokud neresi, nove podminky se stavaji platnymi.
 
david
#213: 15.03.2012 ; 15:05:08
chtěl jsem jenom dodat všem lidem nedelejte si žadne smlouvi jen vas oškubou protože taky jsem vracel přístroj a chteli na me poslat exekutora ale jak budete vracet modem nebo to je jedno tak trvejte at přijedou kvám domu voni vam to taky přijeli zapojit tak at jsi proto přijedou ne
 
Kanaris
#212: 21.02.2012 ; 08:19:41
V únoru r.2009 jsem odhlásil televizi UPC. Televize ukončila vysílání a já se odstěhoval z pronájmu. Zamoměl jsem si přečíst smlouvu a nevrátit setobox který zůstal v bytě.I když na mě mělo UPC kontakty jak tel.tak email rok se nic nedělo.Po roce mi přišel platební rozkaz od právní kanceláře na částku 6 500 Kč s hrozbou exekuce bytu mých rodičů kde jsem hlášen a svýzvou setobox vrátit. Na mém účtu u UPC byl po celou dobu (cca 13 měsícůpřeplatek 170 Kč a vrátili mi ho až na základě mé žádosti. Kdyby mě ihned telefonicky nebo emailem vyzvali abych setobox vrátil udělal bych to. Nyní brácha podal výpověď emailem ale po 4 měsících přišla výzva k ůhradě 4 měsíců jelikož se musí výpověď podat osobně. Vuáááá. S UPC už nikdy nic.
 
Chrobokova Tatana
#211: 20.02.2012 ; 10:03:54
Je to uz vic nez 1o dni, co jsem se pisemne odhlasila z UPC a dosud se nikdo neozval. Nevim jestli je takovy pristup mozny. Dekuji za pomoc, jak to resit. Volala jsem i na klientskou linku, ale je to porad obsazene. Dekuji za radu. Chrobokova
 
Lucie
#210: 14.02.2012 ; 08:53:06
Potvrzuji, že ten začátek (zhruba do první neoprávněně inkasované platby) se mi stal nachlup stejně! Neuvěřitelné, co si dovolí! Nemluvě o samovolném zvyšování tarifů a pak nesmyslném vyúčtování, ve kterém by se ani prase nevyznalo! Teď s nimi bude končit moje sestra, jsem zvědavá, jaký to bude mít průběh... Jinak děkuji za příspěvek, jsem ráda, že už to mám za sebou...
 
POLÁKOVÁ
#209: 13.02.2012 ; 18:19:51
Odholašuji satelitní televizi UPC direct s variabilním číslem 19642799 Děkuji
 
Jana Vrabcova
#207: 08.02.2012 ; 14:31:19
od 28.2.2011 platim UPC Fiber Power 10 -321Kc do ledna 2012,po dohode pracovnika z UPC,nyni mi prislo v inkasu platit 494Kc od unora 2012,chtela bych opet platit 321Kc,jelikoz mam peci o blizkou osobu a praci nemuzu sehnat,syn je nemocen,volala jsem na klient.sluzbu UPC,ale stale obsazene,tak prosim o vyrizeni.Uzivatelem UPC jsem od 21.1.2010,pokud by to neslo cenu snizit ihned musim zrusit u vas smlouvu.s pozdravem Jana Vrabcova (mobil:603310676)
 
ales
#204: 02.01.2012 ; 22:44:00
spolecnost upc je ta nejhorsi svoloc na tomto trhu,navic chovaji se hur jak jehovisti,tez jsem s nima koncem zari ukoncil smlouvu a porad otravujou,liidicky dame to dohromady a budeme je hromadne zalovat,pro pronasledovani,co vy na to9
 
Jana Vilímová
#202: 02.01.2012 ; 20:32:58
Dobrý den.Ukončila jsem smlouvu k 31.12.2011 bylo mi zavoláno, že má výpověd smlouvy byla přijata a hned mi pošlete na můj email adresu, kde mám zaslat setobox a modem je to už 14 dní a pořád nic. Prosím o zaslání te adresy!!plus vyučtování, protože už nadále nebudu na stejné adrese, kde mi bylo vždy posláno vyučtování. Děkuji
 
Jana Novotná
#199: 02.01.2012 ; 19:42:56
Před lety - z nedostatku jiných možností a důvěru v tuto instituci - UPC - jsme se stali jejich klienty. Vymanit se pak z jejich spárů bylo takřka nemožné a to jsme na dosah měli kvalitní firmu za poloviční poplatek. Anabáze, dohady, telefonáty a dopisy trvaly dlouho, nakonec jsme i přeplatili, abychom už mohli spát. Myslela jsem si bláhově, že po letech se služby - krom neustálého zdražování za nic - (ještě nám), se zlepšily. NE. Jsou stále stejní a já vás varuji, i když kdo chce kam...
 
di
#194: 25.12.2011 ; 19:14:22
nechápu lidi, co zde na diskuzi žádají vyučtování či reklamují služby :-))

PS: Jsem ve výpovědní lhůtě od UPC, tak uvidím,jak dopadnu
 
marcela
#188: 19.12.2011 ; 06:12:11
Od července 2010 nesjme klienti UPC a přesto nám nyní společnost pro vymáhání pohledávek vyhrožuje exekucí za nezaplacení neexistující faktury za služby. Když jsme si ztěžovali u firmy UPC na vymáhání neexistující pohledávky ze srpně roku 2010, UPC nám vystavila další fakturu a to v listopadu 2011 ana špatně vrácený přístroj (původně jsme omylem vrátili jiný). Přestože sjme správný přístroj vrátili, vymáhačksá společnost trvá na své neexistující pohledávce a hrozí exekucí. "Doporučuji všem".
 
alois michálek
#187: 18.12.2011 ; 13:24:45
kde najdu formulář pro výpověd služeb UPC ?
 
Pavlíčková Zdeňka
#185: 04.12.2011 ; 14:44:24
Minulý týden 27.11. 2011 jsem posílala výpověď na ukončení smlouvy číslo:18908755 k datu ukončení 27.12.2011.Do dnešního dne jse mě nikdo neozval.Na ukončení smlouvy k datu 27.12.2011 trvám,Ráda bych od Vás slyšela aspoň slůvko souhlasu.Od 1.1. 2012 již odmítám platit splátky!! Pavlíčková Zdeňka Májová 362,Děčín 32 tel:605141481
 
Šálová Marie
#184: 30.11.2011 ; 16:36:04
Již několikrát jsem Vám odpovídala, že paní Šálová Marie již na adrese Vítězná 2956 Kladno, nebydlí. Tudíž ani nepoužívá UPC. Ráda bych Vám vrátila příjímač na příjem digitálního televizního vysílání. Bohužel nevím kam jej vrátit. Prosím sdělte mi jak se tohoto zbavím. Již mi nebaví dopisování si o tom. Roučková Jana dcera p. Šálové.
 
juraj pompa
#183: 25.11.2011 ; 15:50:25
chci zrusit kabelovou televizi od 1.12.2011
 
Saša
#182: 24.11.2011 ; 12:46:49
Zdravím všechny.

Prosím o radu,v květnu jsem ukončila smlouvu s UPC společností z důvodu stěhování.Využívala jsem služeb internetu a kabelové tv.Obě zařízení jsem jim hned poslala v jednom balíku a pojistila na částku 5000 Kč.Podací lístek mám jen jeden,jelikož to byl jen jeden balík.No ale UPC se ohradila tím,že jsem jim poslala jen jedno zapůjčené zařízení a že jsem měla obě zařízení pojistit na částku 5000 Kč.

To mi UPC chce říct,že krabička od internetu (neměla jsem wifi router)stojí 5000 a setobox taktéž?

Nevím jak jim to dokázat,že na mé straně není nic v nepořádku a že se stala chyba nejspíš někde u nich.Abych nezapomněla,do balíku jsem vložila jejich vytištěný formulář,kde jsem zaškrtla všechna zařízení,které vracím.

O hledně nesmyslných faktur,které mi neustále od července posílali na starou adresu,ani nemluvím.Až do listopadu jsem si byla jista,že jim dlužím jen za období od 23.do30.6.2011,jelikož jsem platila formou sipa.A co se ukázalo?UPC mi poslala nedávno mail,že na mém klientském účtě vznikl ještě přeplatek.Tady je vidět,že v tom mají opravdu neskutečný chaoz.
 
Panmijo
#179: 08.11.2011 ; 16:14:42
Zdravím chystám sa odhlásiť a zrušiť všetky služby.

Ich sposob jednania je absurdný...

Ani neviem ako a cena služieb sa mi zvýšila z 856 na 907 a teraz mam k placení 970Kč. Nechcem s nimi mať nič spoločné. PanMiJo
 
Benčíková Zuzana
#178: 07.11.2011 ; 09:45:13
Dobrý den,píšu Vám ,přišlo mi,že Vám dlužím přas 12000kč.Vím,že už delší čas neplatím ale po dvou měsících co jsem neplatila jste mi vše odpojily tak nevím za co chcete těch 12000kč.Modem Vám zabalím a vrátím.Benčíková.
 
Dáša
#177: 24.10.2011 ; 08:50:07
Tedy po přečtení tohoto příspěvku jsem se uklidnila, že při komunikaci s UPC nebyl problém na mé straně. Ovšem měla jsem trochu drsnější průběh, kdy mi právě neoprávněně strhla f. UPC poplatky za 2 měsíce a chtěla je vrátit až po odevzdání modemu a nakonec mi ještě vyhrožovali pokutou ve výši 10 000. Když jsem poslala jejich zařízení a žádala svůj přeplatek vyplatit, tak mi operátorka sdělila, že za poplatek 100 Kč mi ho pošlou poštou. Telefonát po této poznámce probíhal velmi drsně, ale nakonec mi peníze vrátili a bez poplatku. Už nikdy bych si od této firmy nepořídila ani ťuk. Radši bych byla bez internetu, než se nechat okrádat. I jejich ceník je přehnaný s porovnáním jiných společností. Tolik mé zkušenosti.
 
ŠAMKO JAN
#176: 18.10.2011 ; 19:43:53
DOBREJ PROSIM VAS MUŽETE MI ZAVOLAT NA 732283456 OHLEDNĚ INTERNETU DĚKUJI ŠAMKO
 
Petr Měcháček
#169: 02.09.2011 ; 15:31:28
No tak to já mám dost podobný problém, jako paní Neffová ».

22. 6. mi došel e-mail z UPC: Vážený zákazníku blabla ... máte pohledávku 489,- Kč. Obratem jsem reagobal přes kontaktní formulář a ptal se, za jaké období pohledávka vznikla (přeze nebudu platit jen tak něco, čeho si nejsem vědom). Žádná odpověď. 23. 8. - SMS = Zaplaťte, nebo vás 30. 8. odpojíme. Cože? Telefonát na call centrum - odpoledne mi došel maiil: pohledávka je za období 6. 2007!!! 4 roky zpět? A to chtějí až teď? Bohužel nemám k diposzici výpisy z banky za toto období doma, takže jsem napsal (zase přes kontaktní formulář - blbec), že s pohledávkou nesouhlasím a za toto období doložím výpisy z banky, jakmile je budu mít k dispozici.

další mail z UPC: Celková pohledávka 1 4967, z toho bylo uhrazeno 978, za období červenec 2007 zbývá uhradit oněch 489 Kč.

No tak už snad ne! Za kdy to tedy je? Červen nebo červenec? porběhl další telefonán s call centrem - pán vysvětlil, že pro nás SIPaře (zajímavé pojmenování) zavedli od červana nový software a proto teď zpětně vymáhají platby.

Co je mi po jejich softu? 4 roky starou pohledávku, kterou nebyli schopni ani identifikovat k jakému období patří!!! Zapomněl jsem uvést, že jsem u UPC od roku 93 (tedy tenkrát to byl myslím Kabel plus nebo tak nějak). Znovu jsem písemně rozporoval pohledávku a upozorňoval na rozpor v období = nic, tedy bez odezvy - pardon, automat mi poslal mail, že moji zprávu přijali.

30. 8. mne odpojili a poslali opět SMS s informací o tomto skutku.

Takže - výpisy zatím nemá, nemám čas lítat do spořky. Zaplatil jsem oněch 489 Kč a zároveň poslal výpověď.

Dámy prominou - seru na ně stejně, jako oni na svoje zákazníky.Petr Měcháček, Brno
 
Hortenzie
#166: 10.08.2011 ; 13:07:16
Tak to mě čekají pěkné věci, právě mi z účtu odešla další platba pro UPC po ukončení smlouvy. Myslela jsem si, že je to omyl a on je to jejich běžný postup. Už mám za sebou jednání s operátorem a poštou :-(((((((
 
Miriam Králová
#162: 21.07.2011 ; 10:12:00
vidím, že nejsem sama, kdo má velké problémy při ukončení smlouvy s UPC, múj problém se táhne již od června. Přišla faktura, moje platby byly SIPEM, na základě dohody mělo přijít vyúčtování /ukončení smlouvy k poslednímu dubnu/ Do dneška vyúčtování nepřišlo. Na základě dohody s operátorkou si měl pro modem přijet technik, dohoda zněla do 20,00, v pět večer jsem volala, operátorka sdělila, že musím vydržet skutečně do 20,00. Čekala jsem , do osmi však nikdo nedorazil, nezavolal. Třetí den jsem tedy volala na UPC, sdělili, že to technikovi nevyšlo, bez omluvy, prostě konstatovali. Nějakou dobu jsme se dohadovali, nakonec jsem se rozhodla, že raději s takovou společností nic společného nechci mít a modem jsem zaslala na uvedenou adresu spol.Lica. no a minulý týden - měsíc po vrácení modemu mi přilšla předžalobní upomínka na dluh na vyúčtování za měsíc duben a údajně nevrácený modem. Od pátku, čili 6 dní řeším dohledání dokladu, který by prokázal, že jsem modem vrátila. Ve společnosti UPC je zřejmě dobrý nepořádek, když za 6 dní nedokážou doklad vyhledat. No a tento týden mi přišla opět předžalobní upomínka, tentokrát emailem. Zvažuji naopak, jestli neprovedu nějaký krok proti UPC za narušování soukromí.
 
ŠTÍPA STANISLAV
#161: 07.07.2011 ; 13:23:51
DÁVAM VÝPOVĚD ZE VŠECH SLUŽEB UPC
 
Olga Kohoutková
#160: 30.06.2011 ; 16:27:44
došla nam upomínka k neuhrazeni upc klientskeho učtu čislo 39405661 ale všechno bylo hrazeno na sipu složenkou žadam o přkontrolováni děkuji za odpověď kohoutkovi
 
sanc miloslav kutna hora kremnicka 46 11981507
#157: 24.06.2011 ; 13:06:42
zadam o docasne odpojeni satelitni televize pobyt mimo republiku dekuji
 
Eliška Radková
#156: 21.06.2011 ; 14:18:35
výpověď smlouvy
 
Jan Worth
#155: 13.06.2011 ; 22:58:39
Pro jste mi z niceho nic bez upozorneni zdrazili poplatek a vyuctovani je sjednocene,tak ze neni poznat zac je sluzba zdrazena.
 
SCHREIBEROVÁ MARCELA
#152: 12.05.2011 ; 21:27:52
Dobrý den,žádám o ukončení smlouvy u vaší společnosti UPC,jak na kabelovou televizi,tak internet UPC a i pevné telefonní linky ke dni 1.6.2011. číslo smlouvy:11316470,na výše uvedené jméno.Prosím vás o potvrzení této žádosti buď na mé mail.adrese,nebo telefonem na čísle 721 480 767.děkuji a zdravím Schreiberová dne 12.05.2011
 
jana Rudolfová
#151: 07.05.2011 ; 10:38:41
prosím o zdělení moc jsem tomu neporozuměla v dubnu jsme zaplatily var.s.19411248 děkuji s pozdravem Rudolfová
 
jetojedno
#150: 04.05.2011 ; 00:44:02
kdyby vše mělo být jak má ze strany UPC, nikdo by neměl zapotřebí sem psát...
 
kroma
#146: 26.04.2011 ; 09:09:51
Tak jsem už dlouho ničeho nelitoval,jako toho,že jsem se od UPC nechal přemluvit k připojení internetu.Po dvou měsících ,kdy jsem měl ještě nárok na sníženou cenu,mi naúčtovali cenu plnou.Tel.kontakt s touto společností není možný,protelefonoval bych celý plat a stejně se s nimi nedá spojit,na mé emailové dotazy zásadně neodpovídají,jsou to darebáci největšího kalibru.Varuji důrazně všechny,co by se chtěli k těmto darebákům přidat!!!!!!!!!
 
Josef Fusek
#145: 18.04.2011 ; 15:13:08
zoufale prosim kdo mi poskytne radu jak ukončit smlouvu s UPC
 
David Rangl
#144: 17.04.2011 ; 22:14:02
Zdravím,kdo má problém s UPC či pouze nesouhlasí s chováním a jednáním této firmy prosím přidejte se k nám.

http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_161716303848827&ap=1

Dave
 
Jindriska Ruzickova
#142: 08.04.2011 ; 14:05:21
Dobry den dne 10.11.10sem svami uzavrela smlouvu na vasi digtalni televizi v unoru sem volala ohledne seku kterej sem do tet nedostala proto zadam o viuctovani a seky a cislo smlouvi dww6407636 dww 6407637 dekuji ruzickova
 
Mirek
#140: 06.04.2011 ; 11:17:51
Potvrzuji, že v zlodějské firmě UPC je stále vše při starém. Po ukončení smlouvy mi přišlo vyúčtování na doplatek posledního měsíce hrazeného v SIPO (cca 108 Kč - od 22. do 31.3.) a platba za další měsíc (tentokrát již celý - 1.4. - 30.4), vše za cca 590 Kč. Paní v klientském servisu mi suše sdělila, ať s tím nic nedělám a počkám na závěrečné vyúčtování. Teď se už jen hrozím, že bude v dubnu opět platba v SIPO, byť v odpovědi na výpověď smlouvy mi napsali, že platbu zruší sami. S UPC tedy opravdu už nikdy!!!
 
Bedřich
#137: 23.02.2011 ; 16:24:02
Předžalobní upomínky s výhrožovaním exekucí po včasném zeplacení všech částek a ukončení služeb. Operátorka nakonec zjistila, že dlužná částka je v systému za nevrácený modem, který jsem ale včas odeslal. Po odeslání potvrzení pošty na adresu UPC jsem znovu volal a jiná operátorka zase tvrdila, že částka není za modem, ale za nějaké období ale nebyla schopna sdělit za jaké. Výsměch byl, když mi řekla, že je jí jedno, na šem jsem se dohodl s její kolegyní, že ona o tom nic neví... Takže každý hovor a každá dohoda je jen jedno nesmyslné kolečko. Slušná firma má pro své klienty kancelář a ne jen telefonickou linku.
 
Jaroslava Jemná
#136: 23.02.2011 ; 16:11:08
Tímto chci reklamovat UPC odzačátku co ste zapojili ten kabel tak hučí v mikrovlné troubě a když jsem chtěla píct kuře v alobalu tak mikrovlnka vybouchla uplně!!! Okamžitě reklamuji! Chci náhradu trouby i cenu kuřete a za utrpěny šok taky!!! To si snad dělate srandu! Pátou číslici a nic!
 
Slimák
#135: 18.02.2011 ; 10:56:49
VAROVÁNÍ - varuji všechny budoucí uživatele UPC, nenechávejte platby přes SIPO, budete se divit, co všechno vám naučtují v rámci smlouvy a hlavně v rámci jejich cenníku!!! Pouze trvalý příkaz k úlazbě, o kterém rozhodujete vy!!!
 
karelkuhn
#133: 07.02.2011 ; 11:10:37
dobry den dostal jsem vyuctovani za 11 dni a vy pome pozadujete 1922 korun tak toje sila tak nevim bud mi to proverte asniztemi to ode dneska jak internet tak tel na 600 korun mesicne dekuji
 
Josef Švadlenka
#127: 20.12.2010 ; 18:31:44
Mám s UPC podobný problé v červnu roku 2010 jsem si koupil byt v novostavbe v Praze Holešovicích v červenci si nechal zapojit službu internetu a UPC, ale protože jsem Čech trvale žijící v zahraničí nikdy jsem tu službu nevyužil při příchodu techniků jsem měl byt cca týden naprosto nezařízen bez televize, to že technik byl jak ze seriálu Pat a Mat a musel volat kolegu aby mu poradil jak zapojit televizi a bylo mě řečeno že to nejde ač můj soused od UPC vše měl. Nakonec bylo zapojeno internet fungoval, Od té doby jsem v bytě nebyl dorazil jsem 17.12 na svátky do čr vybalím setobox a zjistím, že mě funguje jen stužba základní nikoliv co platím, nyní se marně snažím vše urgovat a jen je mě říkáno zítra zítra k vrácení peněz se také nikdo nemá ač to za těch pár měsíců činí něco přes 3tis, měl jsem navíc 50 procentní slevu, která mě byla odebrána z důvodu nedoplatku po dvou měsících, problém byl ovšem na straně UPC, která nedodala žádnou fakturaci a až po mé urgenci toto bylo napraveno s výmluvou, že mě nikdo nenašel což mě pobavilo, prootže v domě je recepce a poštu do schránek dává recepce, která má i náhradní klíče od bytu a stěží by poštovní doručovatelce někdo zdělil, že zde nebydlím.
 
anus
#126: 17.12.2010 ; 20:59:01
chci podekovat za vraceni penez
 
west
#114: 18.11.2010 ; 16:47:58
Docela lituji UPC, že mají takové zákazníky kteří píší sem výpověď a žádost o prověření že "my přišla faktura"...:)
 
Petra
#110: 04.11.2010 ; 20:05:51
Neskutečné svině. Výmluvy, podvody, dohadování se, to co mi UPC dluží a o co se s nimi přetahuji, jsem již provolala. Již 7 měsíců neustále telefonuji ohledně jejich dluhu vůči mně, který vznikl na základě toho, že mi ze sipa strhávali větší částku, než jaká byla ve smlouvě. To co mi mají vrátit jsem již za tšch několik měsíců provolala, spíše i víc !!
 
Jaroslav Novák
#93: 07.09.2010 ; 11:35:33
Já mám ještě ,, lepší zkušenost". Když mě omrzelo platit 1300 Kč měsíčně za televizi, zejména k vůli neustálému odpojování služeb a následnému telefonování ( nikdy mi totiž nepřišla faktura a pak následně došlo k odojení) po telefonu mi řekli částku, já zaplatil a oni za týden zapojili. Vím, že nové zákazníky zvýhodňují, místo, aby zlevnili starým dlouholetým. Zavolal jsem a chtěl vypovědět. Ano, nabídli slevu na cca 460 kč s tím, že bude ještě více programů. Já hlupák souhlasil. 6 měsíců jako obvykle nepřišlo vyúčtování. Když už mi to bylo podezřelé, co se děje, zavolal jsem a dozvěděl se, že dlužím cca 7000 Kč. Na moji otázku, kde je kýžená sleva mi bylo sděleno, že pokud nezaplatím včas vyúčtování, automaticky vrátí cenu služby na původní výši, aniž by někoho informovali. ( Prý viz. všeobecné podmínky) Navíc vyúčtování nepřišlo,takže jsem ani neznal přesnou částku k zaplacení. To je ale vůbec netrápí. Změnili majitele a myslím, že se tam o to nikdo několik měsíců nestaral a nyní budou dělat problémy. Já s nimi končím a peníze ať vymáhají. Slušná firma pošle fakturu a když nedojde k zaplacení, pošlou upomínku nebo se ozvou. Tady se nedělo 6 měsíců nic a pak řekli, že je mojí POVINNOSTÍ si to hlídat a platit a platit i když nevím kolik.
 
miroslav ferenc
#82: 08.07.2010 ; 14:45:39
dobry den prisla my faktura 747kc pripojovaci poplatekje 247 a na pul roku mam mit slevu dohromady jsem mel zaplatit asi 500kc cislo smlovy 23526981 dofam ze se vse vyresi dekuji
 
Balšán Jiří
#81: 07.07.2010 ; 15:11:03
1.4 2010 jsem odevzdal modem a byl mi zrušen internet.Koncem dubna mi vaše operátorka znovu nabízela internet za cenu kterou platím do tedˇ+ 19 kč.Jájsem jí nevěřil a proto jsem si to od ní nechal 3krát z opakovat a ejhle dnes mi přišel učet v plné parádě. Jsem držitel pr. ZTP.nemám nato.Prosím o odpojení internetu. TEL.723505168
 
Pirošová Hana
#80: 02.07.2010 ; 19:09:12
Dobrý den píši vám ohledně reklamace.

Od 14 - 18 . 6 .2010 mi byl odpojen váš kabel z důvodu nedoplatku 100 kč z prosince 2009.

21.6.2010 jsem poprvé volala na klientské centru UPC, že dluh byl okamžitě zapalcen pořevodem z účtu, na základě telefonátu mi bylo přislíbeno zapojení dne 22.6.2010 k čemuž do teď patrně nedošlo neboť nenaladím žádný kanál. Od té doby až doposavad jsem několikrát telefoniucky urgovala zapojení a pokáždé jsem dostala jinou odpověď. 28.6.2010 mezi osmou a desátou to měl technik zapojit ale neozval se a ani ve schránce jsem neměla žádný vzkaz. Prosím o opětovné připojení nevidím důvod proč by se tak nemohlo stát když nadále řádně platím s pozdravem Pirošová Hana

ps odpověď mi prosím zašlete na imejl martanjan@seznam.cz
 
cableguy
#79: 26.06.2010 ; 09:40:10
Já si myslím, že někteří lidé UPC zbytečně démonizují. Vidím ty problémy z druhé strany, ne jako uživatel služeb a tak mám bohaté zkušenosti s nadávajícími zákazníky. Chyba bývá jak na straně UPC, tak na straně zákazníků, jelikož obě strany zastupují pouze lidé. Rozumím rozezlenému autorovi článku, i když já osobně bych se s něčím takovým nepsal. Bohužel mám krušnější zkušenosti s jinými institucemi, které fungují pouze po telefenu.

Co vůbec nechápu, proč do diskuze lidi píšou žádosti o ukončení služeb u upc...
 
Sandra Neffová
#76: 18.05.2010 ; 11:30:58
18.2.2009 jsem ukončovala smlouvu se slavným UPC...jelikož po dlouhé tahanici s jasnou věcí,pořád neměli jasno:) vše bylo řádně a korektně ukončeno i s potvrzením od jistá paní,která mi potvrdila,že je vše v pořádku...

27.4.2010 mi přišel dopis z vymahačské agentury, že UPC ma vedenou pohledávku..

Pááááááááni řekla jsem si. tak jsem nelenila a zvedla telefonní aparát a volala. Po hodině strávení na UPC lince se mnou mluvil doufám ,že né automat ale živý člověk...

Dá se říct že soudím pouze z toho, že odpovidal ano ne napište si reklamaci.. a má otázka zněla pouze: čeho se tento dluh týká????
Když mi daný pracovník sdělil cituji: jak to mám asi vědět.. mi opravdu můj nervový záchvat zhoršil. Řekla jsem si no co, zavolám na danou agenturu a třeba mi to povědi.... Jsem naivní. Na agentuře mi sdělili.. a znovu cituji.. Je zdevedená pohledávka na ....kč uhraďte. Znovu jsem té dané slečně zopakovala můj požadavek, že nebudu platit něco co nevím co je... další odpověď zněla .. Je zdevedená pohledávka na ....kč uhraďte. po dovtípení ani nevim jak, že částka je nedošlý modem.... šáhla jsem do kouzelných desek a vytáhla potvrzení o odeslání modemu... UPC asi čekalo,že rok toto potvrzení neschovávám.. tudíš jsou lehce vydělané korunky:)))))

No když jsem UPC i agentuře doložila potvrzení i s dost naštvaným popisem, že celou záležitost předám na ČTU.... odpovídají pořád ve znění.. Je zdevedená pohledávka na ....kč uhraďte.

hmmmmmmmm bude to ještě zajímavý boj... upřímně,přijít mi jakákoli operátorka pod ruku... asi mě zavřou:))))

pokud máte někdo podobný problém klidně mi napište na neffova.sandra@seznam.cz

Přeju pevné nervy a nedejte se
 
Jiří Nedám
#71: 04.05.2010 ; 09:16:46
Petře Klosko, děkuji za poutavé a příjemné povídání o úředním šimlovi našeho téměž monopolního kabelového vysílání. Věřím, žejste prožil s nimi nějaké nervy, nicméně, dnes už to zní trochu úsměvně.
 
Jana Stejskalová
#59: 03.03.2010 ; 23:52:39
Právě se chystám vypovědět smlouvu na satelitní tel. UPC a koukám že se mám na co těšit!Jsme klienti několik let a doufám,že to proběhne v klidu.Akorát tak nějak nemohu na stránkách UPC dohledat formulář na výpověď.No snad se mi to podaří a já se s Vámi posléze ráda podělím o průběh našeho konce u UPC.S pozdravem Jana Stejskalová
 
Jurušková Ivana
#56: 24.02.2010 ; 22:01:55
Odhlašuji služby kabelové televize a internetu ke dni 28.2.2010 z důvodu odstěhování se č.variab.symbolu 21800509 děkuji Jurušková
 
Blažková Zuzana
#49: 25.01.2010 ; 14:29:53
Dobrý den. Odhlašuji služby kabelové televize k k 28.2.2010. Číslo smlouvy je 15759027 nebo 1575902.
 
Karel Horák
#48: 25.01.2010 ; 10:03:25
Já jsem měl lepší zkušenost. Druhý den po odeslání oznámení o ukončení služeb mi telefonovali, přemlouvali, chtěli snížit na rok poplatek a oznámili mi, že si do pěti dnů přijede technik pro modem. A tak to bylo. Vliv mělo asi to, že jsem se nenechal ukecat a nikdy jim nepovoloil inkaso, ale nechal si posílat poukázky.
 
Neubauer František
#47: 15.01.2010 ; 11:08:40
Prosim aby jste neposilali listek Sipo na adresu Neubauer František Zahradni 487/2A ale na adresu Hradec nad Svitavou č 6 u pani Šmídove, děkuji za vyřizeni Neubauer Fr.
 
Petr KLOSKO
#45: 11.01.2010 ; 11:45:29
Dne 8.1.2010 mi byl přeplatek ve výši 489,- Kč vrácen na můj banovní účet. UPC sice vrátilo o korunu míň, ale na další dohadování kvůli 1,- Kč nemám nervy, náladu ani čas.
 

Přidat komentář
Tento formulář NESLOUŽÍ pro komunikaci se společností UPC Česká republika, a.s.
Jméno
E-Mail
Zadejte pátou čísici z čísla Zadejte pátou čísici z čísla
Pokud očekáváte odpověď na Vámi vložený komentář, zadejte Váš e-mail.
Vložením komentáře souhlasíte s pravidly.