Dírková komora aneb Pinhole Camera

Dírková komora je jednoduchý fotoaparát bez objektivu, který je tvořen temnou komorou s jedním malým otvorem. Právě onen malý otvor, který se zpravidla vyrábí jehlou nebo špendlíkem, dal dírkovým komorám i anglický název - Pinhole Camera. Jak takový fotoaparát, s použitím nízkonákladové technologie, vyrobit, popisuje tento návod.


Dírková komora aneb Pinhole Camera Štítky:  , , ,

    Dírková komora je jednoduchý fotoaparát, který je tvořen pouze temnou komorou s jedním malým otvorem. Prostě žádná optika, objektiv, spoušť apod.. Právě onen malý otvor, který se zpravidla vyrábí jehlou nebo špendlíkem, dal dírkovým komorám i anglický název - Pinhole Camera.

Vzhledem k jednoduchosti konstrukce, lze dírkovou komoru, s trochou zručnosti, vyrobit v podstatě z jakékoliv krabice. Před samotným zahájením stavby však doporučuji si o dírkových komorách něco nastudovat nebo alespoň přečíst.
Na internetu existuje množství článků a návodů. Osobně jako nejzajímavější a pro začátečníka nejužitečnější hodnotím stránky Davida Balihara - Dírková komora - fotografie, informace, PinholeDesigner [pinhole.cz], kde jsou soustředěny informace, historie, ukázky fotografií, odkazy a rovněž návod na výrobu dírky a program pro potřebné výpočty - PinholeDesigner.
Mezi další užitečné odkazy pak patří série článků na Wikipedii [1,2].


Pro stavbu svoji první dírkové komory jsem se rozhodl použít volně dostupné materiály za co možná nejnižší cenu. Všechny materiály, kromě kinofilmu, pořídíte maximálně do 10,- Kč/ks.
Ke stavbě budete potřebovat:

Materiál:
 • krabička od sirek
 • izolepa
 • plechovka
 • kinofilm
 • prázdná kartuše od kinofilmu

Nástroje:
 • špendlík (jehla)
 • nůžky
 • nůž/skalpel
 • sekundové lepidlo
 • smirkový papír
 • kladívko
 • tvrdá podložka
 • šroubovák
 • pravítko
 • tužka

Postup výroby je jednoduchý a lze shrnout do několika základních kroků:
 • Výroba dírky - Dírku jsem vyrobil podle postupu na stránkách D.Balihara. Jelikož nemám vybavení k měření tak malých průměrů, tak jsem průměr dírky neměřil. Vyrobil jsem několik dírek a vybral tu subjektivně nejmenší.

  Dírková komora aneb Pinhole Camera - Výroba dírky Dírková komora aneb Pinhole Camera - Výroba dírky, zabroušení

 • Výroba těla fotoaparátu - Do krabičky od sirek vyřezat otvor pro vlepení plíšku s dírkou a otvor kterým bude exponován film. Vnitřní část krabičky tak drží film v plochém stavu a zabraňuje ohýbání.

  Dírková komora aneb Pinhole Camera - Výroba těla fotoaparátu Dírková komora aneb Pinhole Camera - Výroba těla fotoaparátu

 • Příprava navíjecí cívky - demontáží použité kartuše od kinofilmu si nachystáme navíjecí cívku. Pozor při demontáži, tělo kartuše je z plechu, jehož hrany jsou velmi ostré. Hrozí zranění.

  Dírková komora aneb Pinhole Camera - Příprava navíjecí cívky

 • Kompletace – Vlepení plíšku s dírkou do těla, mechanická fixace těla izolepou, vsunutí filmu

  Dírková komora aneb Pinhole Camera - Kompletace - Detail dírky Dírková komora aneb Pinhole Camera - Kompletace - Fixace filmu

 • Důležité je zajistit, aby na fotocitlivý materiál nedopadalo světlo a nedocházelo tak k jeho nechtěné expozici. To je zajištěno dostatečným oblepením elektrikářskou izolepou. Při oblepováni nezapomeňte na to, že musíte nechat volně přístupný otvor s dírkou.

  Dírková Dírková komora aneb Pinhole Camera - Pohled zezadu Dírková komora aneb Pinhole Camera - Čelní pohled


Dírková komora je hotová, zbývá počkat na pěkné počasí (v dešti se s fotoaparátem této konstrukce moc fotit nedá) a vyrazit fotit. Jelikož je to prototyp, ale hlavně dírka je vyrobena bez jakéhokoliv měření metodou pokus-omyl, tak jsem sám zvědav na výsledné fotky. Až vyvolám film, a pokud budou fotky za něco stát, pochlubím se s nimi na webu. Mezitím můžete načerpat inspiraci třeba na The Pinhole Gallery nebo Worldwide Pinhole Photography Day – homeOdkazy:

[1] – Pinhole camera - Wikipedia, the free encyclopedia,[online].,,[cit. 2010-09-19], Dostupný na www :
<http://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera>

[2] - Pinhole camera model - Wikipedia, the free encyclopedia [online].,,[cit. 2010-09-19], Dostupný na www :<http://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera_model>
;  
Vaše názory a komentáře: 7 ;  Zobrazeno: 44911 x ;  Hodnoceno: 6 x ;  Hodnocení článku : Hodnocení článku:100%

Hodnocení článku: 1 2 3 4 5

Vaše názory a komentáře (7)
VII Polský Festival Dírkové Fotografie – OFFO 2017
#295: 24.01.2017 ; 12:45:00
VII Polský Festival Dírkové Fotografie – OFFO 2017

Pravidla pro autory OFFOI Úvod

1. VII Polský Festival Dírkové Fotografie – OFFO 2017 se sídlem v Jastrzębie-Zdroj (dále jen Festival) se bude konat v říjnu a listopadu roku 2017 na území Horního Slezska (Górnego Śląska), Polsko.

2. Festival je určen pro autory z Polska i zahraničí. Účast na něm je bezplatná.

3. Samostatné výstavy přijatých autorů budou vystaveny ve zhruba 30 galeriích Horního Slezska (Górnego Śląska), Polsko.4. Festival bude doprovázen přednáškami, populárně naučnými programy, včetně multimediálních pořadů a burzy (výměna fotografií mezi účastníky zahájení). Slavnostní zahájení Festivalu se bude konat 27. října 2017 v Jastrzębie-Zdroj (Městský Dům Kultury) a 28.října 2017 v Olze (WDK), případné vernisáže autorských výstav budou v termínech stanovených konkrétními galeriemi.

5. Organizátoři plánují vydání souhrnného katalogu všech výstav (dostupného v elektronické podobě) a zavazují se k vytvořené internetové stránky Festivalu, jakož i k šíření informací o Festivalu v médiích.

6. Polský Festival Dírkové Fotografie OFFO je nezisková organizace.II Pravidla pro účastníky Festivalu

1. Práce, prezentované v rámci OFFO, by měly být uzavřenými cykly, celky nebo sérií fotografií. Formát fotografií od 30x40 do 70x100 cm (rozměr fotografií nebo paspart). Nezbytným předpokladem je, aby práce byly zhotoveny technikou dírkové komory (pinhole photography) a měly vysokou uměleckou úroveň. Práce již zarámované, s nestandardními rozměry, příp. v nestandardní formě, mohou být přijaty pouze po konzultaci s organizátory (v okamžiku přihlášení na Festival). Práce, které jsou zarámovány ve skle nebudou přijaty. Přednost budou mít velké cykly (nad 10 fotografií) a autorské nebo skupinové výstavy, které dosud nebyly vystaveny v rámci OFFO.

2. Podmínkou účasti na Festivalu je zaslání elektronickou poštou alespoň 5 prací zhotovených technikou dírkové komory ke kvalifikaci. Maximální velikost souboru je 1 MB.

3. V přihlášce uveďte množství, formát i způsob montáže děl (pasparta nebo jiné), které budete prezentovat v rámci OFFO. Prosíme, zašlete pro tento účel vyplněný formulář elektronickou poštou a zároveň jeho výtisk připojte k zaslaným pracím.

4. Na Festival taktéž přijímáme kolektivní výstavy. V takovém případě prosíme o zvolení jedné osoby, která bude plnit funkci koordinátora výstavy. Jeho úkolem bude zajistit souhlas k publikování prací jednotlivých autorů. Jinak se kolektivní výstavy neliší od výstav jednotlivců.

5. Pro hodnocení úrovně přihlášených prací bude ustanovena Umělecká Komise, složená z praktiků i teoretiků dírkové fotografie. O výsledcích budeme informovat elektronickou poštou.

6. Autoři přijatí k účasti na Festivalu se zavazují poskytnout podklady pro katalog a internetovou prezentaci (1 práce v rozlišení 300 dpi, delší strana 1200 pixelů, krátký umělecký životopis, případně články či jiné texty).

7. Všichni Autoři přijatí do OFFO se zavazují předložit 1 práci navíc pro „Putovní OFFO”. Pravidla pro „Putovní OFFO” jsou uvedena ve III. části těchto pravidel.

8. Organizátoři se mohou rozhodnout pro přijetí autora pouze do kolektivní výstavy „Putovní OFFO”.

9. Na Festival je možné zasílat také multimediální prezentace (ozvučené slideshow, filmy, ukázky), které jsou tématicky svázané s dírkovou fotografií.

10. Po dohodě s organizátory je možné zaslat pouze multimediální dílo, ale pouze za předpokladu, že bude dodána fotografie na „Putovní OFFO” a dodržením ostatních bodů Pravidel.

11. Autoři svou účastí na OFFO vyjadřují souhlas na bezplatné užití svých  zaslaných materiálů za účelem propagace Festivalu.

12. Náklady na dopravu prací na Festival a taktéž náklady spojené s příjezdem na vernisáž hradí autor sám. Práce zasílané na Festival by měly být náležitě chráněny před poškozením během přepravy (plochý, pevný obal).

13. Práce publikované na Festivalu budou vráceny autorům - pokud to bude možné, v zaslaném balení (s výjimkou bodu III Pravidel). V případě zaslání prací do zahraničí, anebo v případě velkoobjemových zásilek, náklady na zaslání hradí autoři. Lhůta pro vrácení prací bude záviset na cyklu vystavení OFFO.

III Putovní OFFO

1. Autoři se zavazují k zaslání na adresu organizátorů jedné nezarámované práce o rozměrech od 30x30 do 50x50 cm (velikost fotografií nebo pasparty). Měla by být tématicky spjata s cyklem prezentovaných na Festivalu. Práce bude vystavena na kolektivní výstavě během Festivalu a po jeho skončení v rámci „Putovního OFFO” v různých centrech po celé zemi.

2. V případě díla velkých rozměrů, anebo díla zhotoveného speciální technikou, registrovaného na Festival, práce na Putovní OFFO může být kopií původní fotografie.

3. Způsob účasti na Putovním OFFO v případě kolektivních výstav bude dohodnut individuálně.

4. Po sérii vystavení „Putovního OFFO”, práce přecházejí do vlastnictví organizátorů a budou přesunuty do archívu za účelem dalšího vystavování.

IV Závěrečná ustanovení:

1. Konečná interpretace Pravidel náleží organizátorům. Zasláním práce a jakéhokoliv materiálu vyjadřujete souhlas s Pravidly. Nesplnění některého z bodů Pravidel vylučuje autora z účasti na OFFO.

2. Pro další informace prosím kontaktujte Skupinu pořadatelů OFFO.

3. Kontakt: offo@wp.pl

alternativní e-mail: offo7@o2.pl

Adresa: Galeria "Ciasna", ul. Katowicka 17/25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Polsko

www: OFFO.dl.pl

Profil na sociální síti:

www.facebook.com/OFFO.Festiwal4. O případných změnách budou autoři uvědoměni organizátory elektronickou poštou.

V Termíny

1. Přihlášení účastníků (jak je uvedeno v bodě II Pravidel pro účastníky Festivalu) a materiálů do katalogu a internetové stránky: do 30. května 2017

2. Zaslání děl na Festival a na „Putovní OFFO”: do 21. července 2017

3. Nedodržení uvedených termínů bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti na Festivalu.

Organizátoři VII OFFO 2017:

1. Skupina pořadatelů OFFO (Grupa Trzymająca OFFO):

— Barbara Englender — Galeria "Ciasna";

— Witold Englender — AFIAP, Galeria "Ciasna";

— Jakub Kaszuba — Jaworznicka "Szkoła Widzenia";

— georgia Krawiec – ZPAF;

— Krzysztof Łapka — Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach;

— Krzysztof Sowa — Jaworznicka "Szkoła Widzenia", LTF.

Konzultace: Paweł Janczaruk — ZPAF, FRP

2. Skupina Rychlé Reakce OFFO (Grupa Szybkiego Reagowania OFFO):

— Aleksander Bakinowski – LTF;

— Bolesław "Dymbol" Dymiński — permanentnie niezrzeszony;

— Olga Kawalec-Olejniczak — LTF, Agencja Image;

— Janusz Musiał — ZPAF Okręg Dolnośląski (Nasz Człowiek w Katowicach);

— Jerzy Pawłowicz — PATÉ Media;

— Wojciech Potocki — niezrzeszony (Nasz Człowiek we Wrocławiu);

— Wiesława Stasińska — Zamek Sztuk, Hon. LTF;

— Jiří Hanzel i Anton Svrček — Karviná (Nasi Ludzie w Czechach);3. Spolupracující instituce, spoluorganizátoři:

— Galeria "Ciasna" w Jastrzębiu-Zdroju;

— Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju;

— WDK w Olzie;

— Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach;

— Biblioteka Śląska w Katowicach;

— Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski w Katowicach;

— Ag.neT PPHU fotociemnia.pl w Poznaniu,
 
Petr KLOSKO
#259: 11.07.2014 ; 17:48:09
To ilka:Dobrý den Ilono,na vaši otázku nelze jednduše odpovědět. Pokud nemají být fotky pod nebo přeexponované tak to bez expozimetru a počítání nepůjde.Naštěstí ale existuje prográmek PinholeDesigner, který Vám po zadání parametrů Vaši dírkovky a typu použitého filmu, hlavně ISO, vygeneruje tabulku pro převod časů podle expozice. Tu lze následně vyexportvoat do excelu. Odpadá tedy počítání doby expozice před každým focením pinholou.

Stačí jen změřit expozici expozimetrem a podle tabulky určit čas potřebný pro správnou expozici filmu = dobu jak dlouho má být dírka odkrytá.
 
ilka
#258: 10.07.2014 ; 00:55:18
Zdravím, chci se zeptat jak dlouho má být dírka odkrytá při velikosti tohoto "foťáku" když chci fotit přírodu za hezkého počasí? Nemůžu se dopočítat ... děkuju za odpověď ilona
 
Petr KLOSKO
#192: 21.12.2011 ; 20:49:42
To Lynn:

Navíjecí mechanismus je obyčejná tužka, nebo pinzeta. Tu jsem používal já. Do prázdné kartuše je začátek filmu přilepený izolepou.
 
Lynn
#191: 21.12.2011 ; 20:12:46
Mám dotaz, jak přesně zhotovit ten navíjecí mechanismus. Nemůžu na to přijít - chci vyrobit foťák příteli k vánocům... Díky
 
Petr KLOSKO
#143: 11.04.2011 ; 18:21:41
PINHOLE CAMERA - DÍRKOVÁ KOMORA - Zdenek Bakštein - WWW.ZZZ.CZ: : Zdenek Bakstein: Pinhole camera photography - Fotografování dírkovou komorou
 
Petr KLOSKO
#129: 04.01.2011 ; 18:58:01
Publikace článku s fotkama - Dírková komora - fotky
 

Přidat komentář
Jméno
E-Mail
Zadejte osmou čísici z čísla Zadejte osmou čísici z čísla
Pokud očekáváte odpověď na Vámi vložený komentář, zadejte Váš e-mail.
Vložením komentáře souhlasíte s pravidly.