Změna vlastníka .cz domény

Změna vlastníka české národní domény se řídí článkem č.5. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz. Z pravidel je patrné, že změnu vlastníka lze provést pouze prostřednictvím registrátora a to na základě písemné žádosti podané oběma subjekty, tedy původním i budoucím vlastníkem.


Změna vlastníka .cz domény Štítky:  Doména, změna, převod doménového jména,

    Registrace české národní domény se řídí Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz. Tyto pravidla doporučuji před prováděním jakýchkoliv změn v centrálním registru .cz domény přečíst. Minimálně pro ujasnění si pojmů. Změna vlastníka české národní domény se pak řídí článkem č.5. Cituji :
 • 5. PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA
  • 5.1. Sdružení CZ.NIC zaregistruje změnu Držitele Doménového jména (převod Doménového jména) na pokyn podaný prostřednictvím Určeného registrátora daného Doménového jména. Určený registrátor je oprávněn podat pokyn ke změně Držitele Doménového jména na písemnou žádost Držitele a budoucího Držitele.
  • 5.2. Registrátor je povinen získat souhlas budoucího Držitele s aktuální verzí Pravidel registrace a Pravidel alternativního řešení sporů k datu převodu Doménového jména, přičemž ustanovení článku 2.2, 2.3 a 2.4 se použijí obdobně.
  • 5.3. Převodem Doménového jména nevzniká Držiteli právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části.
  • 5.4. Převodem Doménového jména není dotčen Den expirace převáděného Doménového jména.
Z článku 5.1. pravidel je tedy patrné, že změnu vlastníka lze provést prostřednictvím registrátora a to na základě písemné žádosti podepsané oběma subjekty, tedy původním i budoucím vlastníkem.
Z organizačních důvodů je vhodné mít veškeré své domény registrovány u jednoho registrátora. Správa domén je pak přehlednější a platby probíhají pouze jednomu subjektu.
Prvním krokem, který je tedy vhodné provést, je změna registrátora domény. Tento krok není nutný, pokud chcete mít doménu registrovanou u stávajícího registrátora domény. Pro provedení změny registrátora u české národní domény a u generických domén je nutno zadat heslo (AUTH-ID), které Vám poskytne současný registrátor, resp. majitel domény. U domény .eu je na základě žádosti kontaktní osobě vlastníka domény odeslán autorizační email jehož součástí je odkaz pro potvrzení změny. Se změnou registrátora .eu domény je zároveň nutno prodloužit platnost domény o 1 rok. Proces změny registrátora je pak zahájen až po uhrazení poplatku za její prodloužení.

Druhým krokem je podání žádosti o změnu držitele domény prostřednictvím registrátora. K tomuto účelu má většina registrátorů na svých stránkách připraven formulář, kde zadáte jméno domény a identifikátor budoucího vlastníka. Po odeslání je vygenerován dokument - žádost, kterou je nutno podepsat oběma subjekty a následně autorizovat. Autorizace změny / formuláře se provádí úředním ověřením podpisů. Pokud je některý ze subjektů právnickou osobou, je pro změnu vlastníka domény nutné, aby formulář podepsala osoba, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku jako jednatel. Doporučuji rovněž výpis z obchodního rejstříku přiložit k žádosti. Poté stačí žádost klasickou poštou zaslat registrátorovi domény, který podá pokyn do registru.
Takovýto způsob autorizace změny je z celého procesu nejvíce časově i administrativně náročný, proto někteří z registrátorů umožňují autorizovat změnu kliknutím na odkazy zaslané oběma subjektům e-mailem. Nicméně z pohledu stávajícího vlastníka domény je autorizace žádosti ověřeným podpisem zárukou, že k převodu doménového jména nedojde bez jeho souhlasu. Tento způsob je pak zvlášť vhodný v případech, kdy je doménové jméno předmětem prodeje.

Zatímco změna registrátora je otázkou několika minut, dobu potřebnou pro samotnou změnu vlastníka domény lze velmi těžce odhadnout. Je totiž závislá na několika faktorech, které jsou vzájemně nezávislé. Jde především o časové možnosti obou subjektů, jejich přístup, časové prodlevy mezi jednotlivými podpisy a ověřením žádosti a čas, který potřebuje pošta na doručení.
Pro ilustraci je dále uvedena reálná časová mapa převodu doménového jména u domény v TLD .cz mezi dvěma subjekty, které mají sídlo ve dvou různých městech České republiky. Žádost o převod doménového jména byla vygenerována budoucím vlastníkem, odeslána elektronicky stávajícímu vlastníkovi, který ji po podpisu, a jeho ověření, odeslal poštou budoucímu vlastníkovi. Ten žádost po podpisu a ověření odeslal registrátorovi.
 • Změna registrátora domény 'jmenodomeny.cz'
  • Vytvořena : 27.04.2009
  • Odeslána : 27.04.2009
  • Vyřízena : 27.04.2009
 • Změna vlastníka domény 'jmenodomeny.cz'
  • Vytvořena : 27.04.2009
  • Podpis formuláře a ověření podpisu stávajícím majitelem domény : 12.05.2009
  • Podpis formuláře, ověření podpisu budoucím vlastníkem domény a odeslání poštou registrátorovi : 21.05.2009
  • Odeslána : 26.05.2009
  • Vyřízena : 26.05.2009
Po provedení změny držitele domény provozovatelem registru doménových jmen je nutno provést další změny v registru domén. Je nutno změnit administrativní a technický kontakt a hlavně sadu jmenných serverů čímž dojde ke změně serverů v registru. Tyto změny jsou nutné pro korektní komunikaci s registrem a také proto, aby nový vlastník domény mohl doménové jméno plně kontrolovat a využívat.
;  
Vaše názory a komentáře: 1 ;  Zobrazeno: 17060 x ;  Hodnoceno: 0 x

Hodnocení článku: 1 2 3 4 5


Přidat komentář
Jméno
E-Mail
Zadejte čtvrtou čísici z čísla Zadejte čtvrtou čísici z čísla
Pokud očekáváte odpověď na Vámi vložený komentář, zadejte Váš e-mail.
Vložením komentáře souhlasíte s pravidly.