Problémy s U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway

Na přelomu ledna a února 2009 se u jednoho zákazníka začal z nenadání a z neznámých důvodů sekat (tuhnout, zamrzat, vyhnívat, kousat ... ) ADSL modem U.S.Robotics. Konkrétně Model: U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway. Chování modemu lze stručně shrnout do několika bodů


Problémy s U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway Štítky:  U.S. Robotics, , IP-multicast

    Na přelomu ledna a února 2009 se u jednoho zákazníka začal z nenadání a z neznámých důvodů sekat (tuhnout, zamrzat, vyhnívat, kousat ... ) ADSL modem U.S.Robotics. Konkrétně Model: U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway, Verze FW: 3.04L.01.13 (24. červenec 2006 11:43:00) 1143_072406-3.04L.01.B2pB021.d17m
Chování modemu lze stručně shrnout do několika bodů:
 • výpadek spojení, nemožnost připojit se do internetu z vnitřní LAN
 • ping na vnitřní IP adresu v pořádku
 • ping na veřejnou IP adresu bez odezvy
 • nefunkční WEB rozhraní (z vnitřní LAN)
 • jediným řešením byl restart modemu (odpojení a připojení napájení),
 • po restartu bylo ovšem stále nefunkční připojení až do chvíle připojení na WEB rozhraní z vnitřní sítě.


Po sérii vnitřních testů a diagnostik, které nic neukázaly, jsem aktivoval vzdálené logování na jeden ze serverů (klasicky přes syslog) abych měl alespoň jakýsi obraz, co se s modemem, před vytuhnutím, děje. Výsledkem bylo značné množství dat, jejichž analýzou jsem dospěl ke dvěma poznatkům:
 1. Modem přibližně jednou za hodinu ztratí spojení s primárním DNS serverm (mimochodem nastaveny přes DHCP O2, technici O2 samozřejmě tvrdí, že linka je v pořádku), modem se přepne na sekundární (taktéž O2), a asi po 1 minutě zpět na primární, který ovšem není dostupný. Následuje tedy automatické přepnutí na sekundární a celý proces se opakuje (viz výpis č.1)
 2. Modem, resp. jeho firewall, produkuje značné množství logů IP-multicastu (viz výpis 2.).

Výpis č.1.: Log - přepínání DNS serverů

…
Jan 31 17:59:49 r-adsl dnsprobe[630]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server 
Jan 31 18:01:19 r-adsl dnsprobe[630]: Switching Back To Primary DNS server 
Jan 31 18:02:24 r-adsl dnsprobe[630]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server 
Jan 31 18:03:05 r-adsl dnsprobe[630]: Switching Back To Primary DNS server 
…


Výpis č.2.: Log - firewall a igmp.

…
Feb 7 16:11:18 r-adsl igmp[2056]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 235.1.1.1 -j DROP 2>/dev/null
Feb 7 16:11:18 r-adsl igmp[2058]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 235.1.1.1 -j ACCEPT 2>/dev/null
Feb 7 16:11:28 r-adsl igmp[2060]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 235.1.1.1 -j DROP 2>/dev/null
Feb 7 16:11:28 r-adsl igmp[2062]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 235.1.1.1 -j ACCEPT 2>/dev/null
…


Zpočátku jsem předpokládal, že právě cyklické přepínání mezi DNS servery je příčinou problémů, takže jsem na modemu ručně nastavil vlastní DNS servery. Nicméně druhý den se modem opět zaseknul s úplně stejnými symptomy.
Začal jsem tedy přemýšlet, zadli problémy můžou být způsobeny IPmulticastem, a v případě že ano ,jakým způsobem omezit produkování logů igmp procesu, resp. jak igmp proces zrušit.
Po chvilce hledání na internetu jsem narazil na článek Úvod do IP multicastu Ondřeje Filipa na Lupě, ve kterém píše „Starší a méně sofistikované ethernetové swiche obvykle rámce s IP multicastovými packety rozešlou na všechny své porty stejně jako broadcast. Tento způsob zacházení s IP multicastem je sice poměrně logický a jednoduchý, nicméně v rozsáhlejších L2 strukturách či při větších tocích může způsobovat značné problémy se zahlcováním sítě.“
V jedné diskusi na serveru hwupgrade.it (italsky) jsem pak narazil na radu, která po překladu zní „Pokuste se odstranit zaškrtnutí IGMP multicast ve WAN SETUP menu.“
Jenže ani po důkladném prozkoumání všech nabídek ve WEB rozhraní jsem takovou volbu nenašel. Naštěstí modem má přístupné administrativní rozhraní i přes telnet a ssh.

UPOZORNĚNÍ: Autor nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím následujícího návodu.

Stačí se tedy připojit na modem pomocí ssh a zadat Vaše přístupové údaje (jméno a heslo), jsou stejné jako pro WEB rozhraní.
SSH používám buď v linuxu (ssh admin@192.168.X.X, kde 192.168.X.X je vnitřní IP adresa modemu), nebo z počítače běžícího na Windows, pomocí Putty

Jelikož modem pohání linux (BusyBox v1.00) je k dispozici omezená sada standardních příkazů a dále několik skriptů jejichž kompletní seznam získáme zadáním příkazu „help“

Obrázek č.1:SSH okno U.S.Robotics
SSH okno U.S.Robotics

Z nabídky příkazů nás v tuto chvíli zajímají dva:
ps - výpis všech spuštěných procesů
kill - ukončení zadaného procesu podle PID

Příkazem ps vypíšeme všechny běžící procesy. Nás zajímají tři následující
 • igmp lo - IP-multicast
 • /bin/dnsprobe - jsou nastaveny vlastní DNS servery v rámci LAN
 • ippd /var/printers.ini - printserver na modemu není používán, tak proč neuvolnit paměť

Obrázek č.2:SSH okno U.S.Robotics, výpis příkazu ps
SSH okno U.S.Robotics, příkaz ps

Příkazem kill PID, kde PID je PID číslo procesu podle výpisu programem ps, tyto procesy ukončíme.

Obrázek č.3:SSH okno U.S.Robotics, příkaz kill
SSH okno U.S.Robotics, příkaz kill

Modem s takto „upravenou“ konfigurací běží již cca 14dní bez jakýchkoliv problémů
;  
Vaše názory a komentáře: 0 ;  Zobrazeno: 24669 x ;  Hodnoceno: 3 x ;  Hodnocení článku : Hodnocení článku:100%

Hodnocení článku: 1 2 3 4 5


Přidat komentář
Jméno
E-Mail
Zadejte pátou čísici z čísla Zadejte pátou čísici z čísla
Pokud očekáváte odpověď na Vámi vložený komentář, zadejte Váš e-mail.
Vložením komentáře souhlasíte s pravidly.