OpenWRT na routeru ASUS WL-500gP V2 - 2.díl - OpenVPN

Druhý díl série Instalace OpenWRT na ASUS WL-500gP je věnován instalaci a konfiguraci OpenVPN klienta a připojení domácí LAN do VPNky.


OpenWRT na routeru ASUS WL-500gP V2 - 2.díl - OpenVPN Štítky:  , , , , , ,

    Druhý díl série Instalace OpenWRT na ASUS WL-500gP je věnován instalaci a konfiguraci OpenVPN klienta a připojení domácí LAN do VPNky.


Pro další se předpokládá, že na vzdáleném serveru, který zajišťuje VPN spojení, běží na portu 1194 OpenVPN daemon v módu server. Adresní rozsah VPN je nastaven na 10.8.0.0/16. Vnitřní IP v domácí LAN je v rozsahu 192.168.x.x/24
Dalším předpokladem jsou nainstalované veškeré balíčky z prvního dílu

Konfigurace OpenVPN a firewallu

Vlastní konfigurace OpenVPN klienta, včetně všech klíčů a certifikátů, je uložena v samostatném souboru ve vlastním adresáři. Takovéto rozdělení navíc umožňuje přehlednější konfiguraci i v případě, kdy je nutno připojit ASUS do několika různých VPN.

Nastavení firewallu - povolit OpenVPN. Jde řešit i editací /etc/config/firewall s patřičným formátem pravidel

nano /etc/firewall.user

Na konec souboru přidat

iptables -t nat -A prerouting_wan -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -A input_wan -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i tun+ -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i tun+ -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -o tun+ -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -o tun+ -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i tun+ -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o tun+ -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/16 -o br-lan -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/16 -o eth0.0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.x.x/24 -o tun0 -j MASQUERADE // Změnit SUBNET na vlastní, nastavený v 1.díle !!!!!!!!

/etc/init.d/firewall restart


Konfigurace OpenVPN
 • Příprava adresářů, vytvoření konfig souboru
  
  cd /etc/openvpn
  mkdir VPNserverNAME // CHANGE TO YOUR SERVER NAME
  cd /etc/openvpn/VPNserverNAME
  
  nano /etc/openvpn/VPNserverNAME/myconfig.conf
  
  client
  dev tun
  proto udp
  remote x.x.x.x 1194 // IP ADRESA VPN SERVERU
  resolv-retry infinite
  nobind
  persist-key
  persist-tun
  ca /etc/openvpn/VPNserverNAME/ca.crt
  cert /etc/openvpn/VPNserverNAME/client.crt
  key /etc/openvpn/VPNserverNAME/client.key
  tls-auth /etc/openvpn/VPNserverNAME/ta.key 1
  ns-cert-type server
  cipher BF-CBC
  cipher AES-128-CBC
  cipher DES-EDE3-CBC
  comp-lzo
  mssfix 1450
  explicit-exit-notify 2
  keepalive 10 60
  verb 3
  log /tmp/openvpn.log
  

 • Do adresáře /etc/openvpn/VPNserverNAME dále nahrát (přes SCP) klíče a certifikáty
  
  2 -rw-r--r--  1 root   root     1541 Feb 14 21:54 ca.crt
  4 -rw-r--r--  1 root   root     3722 Mar 14 11:35 myconfig.conf
  5 -rw-r--r--  1 root   root     4842 Feb 14 22:24 client.crt
  2 -rw-r--r--  1 root   root     1675 Feb 14 22:24 client.key
  1 -rw-r--r--  1 root   root     636 Feb 14 21:57 ta.key
  

 • Upravit defaultní config OpenVPN tak, aby respektoval konfiguraci v myconfig.conf.
  
  nano /etc/config/openvpn
  
  config 'openvpn' 'custom_config'
      option 'enable' '1'
      option 'config' '/etc/openvpn/VPNserverNAME/myconfig.conf'
  

 • Upravit init script - před startem služby nastavit systémové datum na ASUSu na začátek platnosti certifikátu !!! Viz článek blogu OpenVPN klient na ASUS WL-500gP V2 - Chyba certifikátu
 • Povolit automatické spuštění OpenVPN po restartu, spustit, otestovat
  
  /etc/init.d/openvpn enable
  /etc/init.d/openvpn start
  
  ping 10.8.0.1
  

 • Pokud je vše v pořádku zrušit logování, v opačném případě kouknout do logu, opravit překlepy, UTFG, ...
  
  nano /etc/openvpn/VPNserverNAME/myconfig.conf
  ...
  verb 0
  #log /tmp/openvpn.log
  ...
  /etc/init.d/openvpn restart
  Odkazy:


OpenVPN je funkční. V tuto chvíli je již možno se připojovat na jednotlivé PC v rámci vzdálených LAN. Rovněž je možný, po nakonfigurováni SNMP, monitoring domácího ASUSU pře Nagios apod.
;  
Vaše názory a komentáře: 0 ;  Zobrazeno: 10206 x ;  Hodnoceno: 1 x ;  Hodnocení článku : Hodnocení článku:20%

Hodnocení článku: 1 2 3 4 5


Přidat komentář
Jméno
E-Mail
Zadejte první čísici z čísla Zadejte první čísici z čísla
Pokud očekáváte odpověď na Vámi vložený komentář, zadejte Váš e-mail.
Vložením komentáře souhlasíte s pravidly.